284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Discipline Dep. Preclinic

Conducerea | Discipline

Disciplinele Departamentului I Preclinic 


Anatomie

Histologie, embriologie

Fiziologie

Biochimie

Biofizică

Educaţie fizică şi sport

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategories

 • Conducere Departament Preclinic

  Nume, prenume

  Funcţia

  Prof.Univ.Dr.Damian Aurel

  Director department

  Prof.Univ.Dr.Bele Constantin

  Director adjunct departament

  Prof.Univ.Dr.Ognean Laurentiu

  Responsabil cu educaţia

  Conf.Univ.Dr.Pintea Adela

  Responsabil cu cercetarea

  Șef.Lucr.Dr.Chirilean Ioana

  Responsabil cu activităţile sociale şi relatiile cu studenţii

  Șef.Lucr.Dr.Stan Florin

  Responsabil cu calitatea

  Conf.Univ.Dr.Razvan Ștefan

  Adjunct responsabil calitate

 • discipline dep I