Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

   facultate aprobată EAEVE

          Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
----------------------------------------
You can enroll in the FB group called "Promo USAMV 2020-2026", and the link https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about for more info about the student life in Cluj-Napoca, Veterinary Medicine!
--------------------------------------------
Vous pouvez vous inscrire sur le FB "Promo USAMV 2020-2026", et le lien est https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about pour plus d'information sur la vie d'étudiant a la Faculté de Médecine Vétérinaire de Cluj-Napoca!

Conducere Dep. Preclinic

Conducerea | Discipline

Conducerea Departamentului Preclinic


 

Director Department: Prof.Univ. Dr. Gal Adrian

Adjunct Director Departament: Prof.Univ.Dr. Răzvan Ştefan

Consiliul Departamentului:

Prof.Univ.Dr. Laurențiu Ognean – Responsabil educație

Conf.Univ.Dr.Stan Florin – Administrator departament

Sef lucr.Dr. Martonos Cristian – Responsabil asigurarea calității și resurse umane

Conf.Univ Dr. Rugină Dumitrița – Responsabil cercetare

Sef lucr Dr. Rus Vasile – Responsabil activități sociale și cu studenții