284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Histologie

Biologie celulară, Histologie şi Embriologie

Componenţa disciplinei


 

A.Cadre didactice

Nume, prenume

Grad didactic

Funcţia

Telefon

Email

Tema cercetare

Viorel Miclãuş

Prof.Univ.Dr.

şef disciplinã

0264598286/266

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Investigaţii histologice şi histopatologice pe diferite   teme

Rus Vasile

Prep. Univ. Drd.

0264598286/266

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Investigaţii histologice şi histopatologice pe diferite   teme

Cursuri predate


 • Biologie celulară şi Histologie generală (anul I semestrul II)
 • Histologie specială şi Embriologie generală (anul II semestrul I)
 • Cell Biology and general Histology (1st Year, 2nd Semester)
 • Special Histology and general Embriology (2rd Year, 1st Semester)
 • Biologie cellulaireet Histologiegénérale (première année,second semestre)
 • Spécial Histologie et d'Embryologie générale (deuxième année, premier semestre)

 

Servicii


 • Prelucrarea de probe biologice moi sau dure.
 • Efectuarea de preparate microscopice permanente prin includere în parafină, includere în vid, secţiuni la gheaţă.
 • Efectuarea de coloraţii uzuale şi speciale.
 • Efectuarea de reacţii imunohistochimice.
 • Examinarea preparatelor micoscopice în lumină transmisă, contrast de fază, în lumină polarizată, fluorescenţă şi examinarea la stereomicroscop.
 • Captarea şi prelucrarea imaginilor în format digital.
 • Interpretarea imaginilor.

 

Teme de cercetare ale Disciplinei


Tema, titlul proiect

Tipul proiectului

Atrezia foliculară normală şi patologică la animale

Restructurări morfologice ale organelor iminocompetente   la puii broileri consecutiv actiunii virusului bursitei infecţioase aviare

Teză de doctorat

Morfologia sistemului genital la ştiucă