284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

voluntariat

Serviciul de Urgențe ofera studentilor Facultatii de Medicina Veterinara Cluj Napoca (anul I si II) posibilitatea de a-si valorifica timpul pretios (atât pentru ei cât si pentru animalele pe care le îndragesc), de a se implica si pune umarul pentru mai bine, mai eficient, mai durabil, de a-si descoperi si dezvolta competente profesionale noi – pe baza unui program de voluntariat.

In cadrul acestui program, studentii viitori medici veterinari au sansa de a fi direct implicati in activitatile Serviciului de Urgente, si, sub acelasi acoperis, sa imbine armonios cunostintele teoretice cu managementul practic, consolidandu-si treptat abilitatile in medicina de urgenta si terapie intensiva.

Munca in echipa alaturi de colectivul Serviciului de Urgențe in elucidarea diagnosticului si managementul pacientilor cu stare critica (si nu numai), constituie nu de putine ori o provocare, și este bazata pe efortul continuu de imbunătățire a sănătații acestora.

 

Regulamentul activității de voluntariat

 

Serviciul de voluntariat este o formă eficientă de educație profesională a studenților Facultății de Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Activitatea de voluntariat se va desfășura în condițiile respectării stricte ale drepturilor și îndatoririlor prevăzute în Regulamentul de Funcționare al Clinicii de Urgențe (C.U.), articolul 4, punctul e), aliniatele 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La prevederile mai sus enumerate se adaugă următoarele:

 

  1. Sunt eligibili studenții FMV Cluj-Napoca, din anii de studiu I, II, III. Evidența și gestionarea participanților la programul de voluntariat este de competența unui medic al C.U. desemnat de directorul C.U. Un modul complet de voluntariat durează 12 luni.

  2. Înscrierile se fac pe bază de cerere către directorul C.U., în perioada 02.03. – 15.03.2016. În acest interval, studentul se va prezenta la medicul desemnat cu cererea acceptată de directorul C.U. Studentul va obține statutul de voluntar în momentul în care contrasemnează o declarație în care este de acord cu prevederile Regulamentului de Funcționare al C.U și o fișă de instructaj pentru protecția muncii.

  3. Studenții voluntari au o relație de subordonare directă față de întreg personalul Clinicii de Urgențe (director, medici consultanți și medici interni).

  4. Studenții voluntari întrețin relații de respect și colegialitate cu studenții din anii IV, V și VI care execută programul de gardă prevăzut în planul de învățământ al FMV Cluj ca activitate obligatorie.

  5. Calitatea de voluntar nu presupune drepturi suplimentare față de restul studenților implicați în serviciul de gardă. În acest sens, orice derapaj de la normele de conduită morală față de personalul Clinicii de Urgențe sau față de colegi va fi imediat sancționată.

  6. Activitatea se desfășoară pe tot parcursul anului, inclusiv în zilele libere și sărbătorile legale. Durata unei gărzi este de 12 ore, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, cu câte doi studenți voluntari pentru fiecare gardă. Orarul gărzilor este identic cu cel al studenților care efectuează practică intramurală obligatorie (anii IV, V și VI), respectiv 8:00 - 20:00 și 20:00 -8:00.

  7. Prezentarea la Clinica de Urgență se va face conform unei programări. Medicul CU afișează calendarul necompletat pentru o perioadă de o lună calendaristică. Studentul voluntar își alege data pe care o preferă și o comunică medicului CU coordonator, care o acceptă sau o respinge, în funcție de situația înscrierilor la momentul respectiv.

  8. Pentru modulul de voluntariat există un număr maxim de gărzi ce pot fi efectuate de către fiecare student, acestea fiind calculate în funcție de numărul total de studenți acceptați în program.

  9. După înscrierea studentului pentru o dată și o oră concrete nu se mai acceptă modificări decât în situații excepționale (ex. îmbolnăviri cu spitalizare, probleme familiale grave etc.).

 

Nerespectarea punctelor selectate din Regulamentul de Funcționare al Clinicii de Urgențe și a celor 9 puncte suplimentare atrage după sine pierderea definitivă a calității de voluntar.

 

 

 

02.03.2016.

 

Director Clinică Urgențe

 

Conf. Dr. Mircea Mircean