Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Activitatea didactică continuă online! Detalii în secțiunea Orar!

We continue online! Details in Timetabling section

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Nou!
Activitățile didactice de curs continuă online. Vă rugăm verificați secțiunea Orar pentru programarea cursurilor pentru fiecare an! Structura anului universitar a fost actualizată!- detalii în secțiunea Informatii utile Our activity continues online. Please check the lecture timetabling on the "Timetable" section! The structure of the academic year has been updated! Check the details in the Informatii utile section!

orar activitati online

Timetable Lectures

Secția de predare în limba română   English section     Section francais

 


Aici se poate urmări statusul programărilor pentru săptămâna / Online status for the lectures  30.03-3.04 (click to open)

 Aici se poate urmări statusul programărilor pentru săptămâna / Online status for the lectures 6.04-10.04 (click to open)

Aici se poate urmări statusul programărilor pentru săptămâna / Online status for the lectures 13.04-17.04 (click to open)

Programări recuperări săptămâna/ Recuperation of lectures 20.04-24.04  (click to open)

Aici se poate urmări statusul programărilor pentru săptămâna / Online status for the lectures 27.04-01.05 (click to open)

Aici se poate urmări statusul programărilor pentru săptămâna / Online status for the lectures  04.05-08.05 (click to open)


Timetable- Practicals

 Program recuperare activități practice și seminarii/Practicals and other guided activities 11.05-12.06

Secția de predare în limba română 11.05-12.06     English section 11.05-12.06     Section francais 11.05-12.06

rotația activități clinice                                                                        rotation of clinicals                            rotation de clinques

Notă: din motive organizatorice, în orarul tuturor anilor de studiu s-a introdus o perioadă pentru asigurarea accesului studenților la examene restante și creditate organizate pe parcursul semestrului (vineri). Calendarul urmează a fi stabilit în cursul săptămânilor viitoare de comun acord cu cadrele didactice de la fiecare disciplină în parte și va fi anunțat pe site-ul FMV.

Note: In the timetables of each year, for organisatoric reasons, a period for the on-course arrear and credited exams has been established (Fridays). During the following weeks, a commonly-agreed calendar for these exams will be published online.


 Aici se poate urmări statusul programărilor pentru activitățile practice / Online status for the practicals  11.05-12.06 (click to open)

Image result for timetable