Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Activitatea didactică continuă online! Detalii în secțiunea Orar!

We continue online! Details in Timetabling section

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

>
In the attention of all admitted candidates in Veterinary Medicine Cluj-Napoca 2020!
A l'intention de tous les candidats admis en Medecine Veterinaire Cluj-Napoca, Roumanie!
--------------------------------
You can enroll in the FB group called "Promo USAMV 2020-2026", and the link https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about for more info about the student life in Cluj-Napoca, Veterinary Medicine!
--------------------------------------------
Vous pouvez vous inscrire sur le FB "Promo USAMV 2020-2026", et le lien est https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about pour plus d'information sur la vie d'étudiant a la Faculté de Médecine Vétérinaire de Cluj-Napoca!

documente licenta

Metodologie finalizare studii 2020


Studenți secția de predare în limba română

Pentru înscrierea la examenul de licență 2020 FMV Cluj Napoca, conform hotărârilor Senatului USAMV sunt necesare următoarele documente:

Fișă înscriere

-se competează de către student și se încarcă pe platformă prin intermediul fromularului de mai jos pănă la data de 1 iulie 2020-

Formular încărcare fișă de înscriere

..............................................................................................................................

Depunerea lucrărilor.

Termen de finalizare a încărcării setului de documente: 6 iulie

Documente necesare

 

1.Declarație pe proprie răspundere (declarație plagiat)

- se completează de către student și se încarcă în formularul de mai jos-

2.Acord coordonator lucrare licență

-se solicită coordonatorului de lucrare pentru a fi încărcat de către student prin intermediul formularului de mai jos-

3.Lucrarea de licență

-se încarcă în format .pdf de către student în formularul de mai jos-

Formular licență 2020

Nota de lichidare, pentru absolvenții promoției 2019-2020, va fi completată de către secretarele facultatii și se vor obține de către acestea și avizele necesare.  

Atenție! Dacă Nota de lichidare conține observații privind unele datorii ale absolventului față de universitate,  la momentul ridicării adeverinței de absolvire și a actelor de studiu din dosar acesta va lua legătura cu compartimentele în cauză și va depune la dosar acte justificative, respectiv Nota de lichidare semnată și ștampilată de compartimentul în cauză.

Studenţii înmatriculaţi în regim de finanţare cu taxă trebuie să achite tranșele restante până la înscrierea la examenul de licență. 

Acestea se vor achita online LA TREZORERIA Municipiului Cluj Napoca in Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV CLUJ Napoca. In formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE- se va completa – Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, anul de studii, tranșa pentru care se face plata.

Metodologie finalizare studii 2020


Students-English section

For the enrollment to the final exam 2020 FVM Cluj-Napoca, according to the UASVM Senate are necessary the following documents:

Enrollment paper to the final exam

It has to be filled in by each graduate student and upload on the below form until 1st of July 2020

Form for enrollment to the final exam

Thesis submission

The deadline for submitting the necessary documents: 6th of July 2020

1.Declaration of honour (download)

It is filled in by the student and uploaded in the below form

2. Coordinator’s agreement

It has to be filled in by the coordinator and send to the student in order to upload it on the below form

3. Graduation thesis

to be uploaded by the students on the below form (pdf)

Graduation thesis form


Etudiants-Section francais

Pour l’enregistrement a l’examen de fin d’etudes 2020 FMV Cluj-Napoca, conformement a la decision du Senat de l’USAMV, il sont necessaires les documents suivants:

Enregistrement a l’examen de fin d’études (a telecharger)

Sera rempli et depose en utilisant le formulaire ci-dessous, jusqu’au 1er juillet 2020

Formulaire d’enregistrement à l’examen de fin d’études

 

Soumission des thèses de fin d’études

La date limite pour deposer les documents: 6 juillet 2020

Declaration sur Honneur (a telecharger)

Sera remplie par chaque etudiant et deposee en ligne, en utilisant le formulaire ci-dessous

Accord du coordinateur de la thèses de fin d’études a telecharger

Sera rempli par les coordinateurs et envoye aux etudiants pour le deposer en ligne, en utilisant le formulaire ci-dessous

Thèses de fin d’études

-         Sera deposée en ligne par chaque etudiant, en utilisant le formulaire ci-dessous (pdf)

Formulaire these fin d’études