Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

FEEVA Disease Surveillance Network II Summit 20 iunie 2017 FMV Cluj-Napoca
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

licenta calendar

Ghid redactare lucrare licență

 


Calendar licență 2017

linia de predare în limba romana

 

26,27,28 iunie 2017- proba 1- Cunștințe fundamentale și de specialitate- examen practic

29,30 iunie 2017- Susținerea lucrării de licență