Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Internariat 2019! Detalii...Prezentare/Programe de studii/Internariat
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

Grupe

 

sem I 2019-2020


Grupe an I MV

Grupe an II MV I   Grupe an III MVGrupe an IV MV I   Grupe an V MV  I  Grupe an VI MV


 english section -1-st year   english section -2-nd year english section -3-rd year english section -4-th year I
  english section -5-th year   english section -6-th year   


section francais-1-ere anee  I section francais-2-eme anee section francais-3-eme anee I section francais-4-eme anee I
    section francais-5-eme aneesection francais- 6-eme anee


 La debutul fiecărui an universitar sunteți rugați să completați fișa de înscriere pentru anul universitar corespunzător.

Aceasta se poate descărca aici.

Vă rugăm să o descărcați, completați cu datele dvs și să o predați secretariatului FMV până la data de  3 octombrie 2019