Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Workshop homeopatie veterinara- Dr. Marie Noelle Issautier (Franta) 24,25,26 mai 2019 (detalii in sectiunea Anunturi)
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

Discipline Dep. Producţii animaliere şi siguranţă alimentară

Conducere | Discipline

Disciplinele Departamentului Producţii Animaliere şi Siguranţă Alimentară

  • Nutriţie, alimentaţie, controlul calităţii furajelor, agronomie
  • Biologie vegetală
  • Genetică
  • Creşterea animalelor şi sisteme de producţie animaliere
  • Igiena şi protectia mediului
  • Inspecţia şi controlul produselor şi alimentelor de origine animală
  • Igiena, calitatea şi tehnologia alimentelor
  • Biologie animală şi ecologie
  • Limbi moderne aplicate
  • Pedagogie, Comunicare