Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Activitatea didactică continuă online! Detalii în secțiunea Orar!

We continue online! Details in Timetabling section

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Nou!
Activitățile didactice de curs continuă online. Vă rugăm verificați secțiunea Orar pentru programarea cursurilor pentru fiecare an! Structura anului universitar a fost actualizată!- detalii în secțiunea Informatii utile Our activity continues online. Please check the lecture timetabling on the "Timetable" section! The structure of the academic year has been updated! Check the details in the Informatii utile section!

Discipline Dep. Producţii animaliere şi siguranţă alimentară

Conducere | Discipline

Disciplinele Departamentului Producţii Animaliere şi Siguranţă Alimentară

  • Nutriţie, alimentaţie, controlul calităţii furajelor, agronomie
  • Biologie vegetală
  • Genetică
  • Creşterea animalelor şi sisteme de producţie animaliere
  • Igiena şi protectia mediului
  • Inspecţia şi controlul produselor şi alimentelor de origine animală
  • Igiena, calitatea şi tehnologia alimentelor
  • Biologie animală şi ecologie
  • Limbi moderne aplicate
  • Pedagogie, Comunicare