Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

Conducerea Departamentului Învăţământ paraclinic

Conducere | Discipline

Conducerea Departamentului III - Paraclinic

 


Director Departament: Prof.Univ. Dr. Liviu Oana

Adjunct Director Departament: Conf. Dr. Adrian Gal

 

Consiliul Departamentului:

Prof.Dr. Ionel Papuc - responsabil cu educaţia

Şef lucr. Dr. Alexandru Tăbăran - responsabil pentru asigurarea calităţii şi resursa umană

Conf. Dr. Mihai Cernea - administratorul departamentului

Şef lucr. Dr. George Nadăş - responsabil cu activităţile sociale şi cu studenţii

Conf. Dr.Bogdan Sevastre - responsabil cu cercetarea