Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Activitatea didactică continuă online! Detalii în secțiunea Orar!

We continue online! Details in Timetabling section

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

>
In the attention of all admitted candidates in Veterinary Medicine Cluj-Napoca 2020!
A l'intention de tous les candidats admis en Medecine Veterinaire Cluj-Napoca, Roumanie!
--------------------------------
You can enroll in the FB group called "Promo USAMV 2020-2026", and the link https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about for more info about the student life in Cluj-Napoca, Veterinary Medicine!
--------------------------------------------
Vous pouvez vous inscrire sur le FB "Promo USAMV 2020-2026", et le lien est https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about pour plus d'information sur la vie d'étudiant a la Faculté de Médecine Vétérinaire de Cluj-Napoca!

Pusta Dana

pusta.dana.pozaLUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE 

          Lista completă a lucrărilor ştiinţifice publicate

Conf. Dr. Dana Liana PUSTA

Volume publicate

 1. 1.Pusta Dana Liana (2012) – Transgenic Plants – Advantages Regarding their Cultivation, Potentially Risks and Legislation Regarding GMO’s, Chapter 20, în cartea Transgenic Plants – Advances and Limitations, Edited by Yelda Özden Çiftiçi, Published by InTech, ISBN 978-953-51-0181-9, Croatia, p.409-426.
 2. 2.Constantinescu H., R. Morar, I. Paşca. Dana Liana Pusta (2011) – Rasele de porumbei româneşti, Vol. I – Porumbei zburători-rotitori şi de agrement, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-0469-0, 208 pg., cod CNCSIS 178.
 3. 3.Capitol de carte în „HANDBOOK OF TYPE I DIABETES MELLITUS: ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND TREATMENT”(2010) /editors, Léon Aucoin and Tristan Prideux, ISBN: 978-1-60741-311-0, Nova Science Publishers Inc. New York, 2010, Chapter XXI - Efficacy of Phytotherapeutical Products (Eridiarom®, Diavit®,) in Treatment of Type 1 Diabetes Mellitus, Autori: Nemes-Nagy Enikö, Elena Cristina Crăciun, R. Morar, Dana Liana Pusta, Szöcs-Molnár Terézia, Iulia Dunca, Minodora Dobreanu and V. Balogh-Sămărghiţan.
 4. 4.Pusta Dana Liana (2010) – Genetică fundamentală animală, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-504-084-7, 173 pag, cod CNCSIS 43.
 5. 5.Pusta Dana Liana (2009) – Cytogenetics and Mendelian Genetics, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-504-068-7, 217 pag, cod CNCSIS 43.
 6. 6.Pusta Dana Liana, Alexandru Chiş (2009) – Commodities Sciences and Quality Ansurence, ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, ISBN (10) 973-7898-45-1, ISBN (13) 978-973-7898-45-6-100 pag., cod CNCSIS 43.
 7. 7.Morar Roman, Dana Liana Pusta (2007) – Diabetul, alternative fitoterapeutice, Ediţia a II-a, Ed. Todesco, Cluj Napoca, ISBN 973-8198-90-9, 273 pag, cod CNCSIS 55.
 8. 8.Pusta Dana Liana (2007) – Noţiuni de genetică şi inginerie genetică, Ed. Alma Mater Cluj-Napoca, ISBN 978-973-7898-93-7, 159 pag., cod CNCSIS 43.
 9. 9.Pusta Dana Liana (2007) – Citogenetică şi genetică mendeliană, Ediţia a II-a, Ed. Alma Mater Cluj-Napoca, ISBN 978-973-7898-94-4, 138 pag, cod CNCSIS 43.
 10. 10.Pusta Dana Liana (2006) - Stresul caloric la taurine, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, ISBN (10) 973-7898-62-1, ISBN (13) 978-973-7898-62-3, 220 pag, cod CNCSIS 43. Volumul a fost prezentat în Jurnalul Medical Veterinar, nr. 78 (mai-iunie 2007) la „Noutăţi editoriale”.
 11. 11.Pusta Dana Liana (2006) - Citogenetică şi genetică mendeliană, Ed. Alma Mater Cluj-Napoca, ISBN 973-7898-26-5, 129 pag, cod CNCSIS 43.
 12. 12.Nistor R., A. Chiş, Dana Pusta, Romolica Mihaiu, Rodica Frăţilă, Mihaela Drăgan, Marinela Ghereş, Lucia Scorţar (2006) - Fundamentals of Commodities Science, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, ISBN (10) 973-7898-52-4; ISBN (13) 978-973-7898-52-4, 93 pag. integral în limba engleză (traducere: Dana Pusta), cod CNCSIS 43.
 13. 13.Morar R., V. Cozma, Dana Liana Pusta (2006) - Practicum de creşterea animalelor şi patologie parazitară- vol. I – Taurine, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN: 973-751-185-9 ; 978-973-751-185-0, 294 pag, cod CNCSIS 178.
 14. 14.Morar R., V. Cozma, Dana Liana Pusta, I. Paşca (2006) - Practicum de creşterea animalelor şi patologie parazitară- vol. II – Suine, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN: 973-751-186-7; 978-973-751-186-7, 251 pag, cod CNCSIS 178.
 15. 15.Morar R., V. Cozma, Dana Liana Pusta, I. Paşca (2006) - Practicum de creşterea animalelor şi patologie parazitară- vol. III – Păsări, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN: 973-751-187-5; 978-973-751-187-4, 302 pag, cod CNCSIS 178.
 16. 16.Morar R., V. Cozma, Dana Liana Pusta (2005) - Practicum de creşterea taurinelor şi patologie parazitară, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, Program PHARE 2002 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane, 294 pag, cod CNCSIS 178.
 17. 17.Morar R., Dana Liana Pusta (2005) - Ghidul crescătorului vacilor de lapte – colecţia Veterinaria, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-969-1, Material realizat în cadrul Proiectului Sprijinirea Serviciilor din Agricultură, finanţat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Banca Mondială, 166 pag, cod CNCSIS 178.
 18. 18.Morar R., Dana Liana Pusta (2004) – Diabetul - alternative terapeutice, Ed. Todesco, Cluj-Napoca, ISBN 973-8198-90-9, 166 pag, cod CNCSIS 55.
 19. 19.Statov C. (2003) - Fiziologie animalã, Ediţia a II-a, Ed. Triade, Cluj-Napoca, ISBN: 973-8313-65-1, Dana Pusta autor al capitolelor: Metabolismul energetic (p. 474-495); Termoreglarea (p. 496-519) şi Fiziologia analizatorilor (p. 702-791), reprezentând 133 pagini din totalul de 1052.
 20. 20.Morar R., Dana Pusta (2002) - Zootehnie specialã – vol. I – Bovine, Ovine, Caprine, Cabaline, ediţia a II-a, Ed. Todesco Cluj-Napoca, ISBN: 973-8198-39-9, 253 pag, cod CNCSIS 55.
 21. 21.Morar R., Dana Liana Pusta (2002) - Zootehnie specialã – vol. II – Suine, Pãsãri, Câini de serviciu, Animale de blanã, Iepuri, Apiculturã, Sericiculturã, ediţia a II-a completatã, Ed. Todesco Cluj-Napoca, ISBN: 973-8198-43-7, 306 pag, cod CNCSIS 55.
 22. 22.Morar R., Dana Pusta (2001) - Zootehnie generalã, ediţia a II-a revizuitã, Ed. Todesco Cluj-Napoca, ISBN 973-8198-09-7, 190 pag, cod CNCSIS 55.
 23. 23.Statov C., Dana Pusta, L. Ognean, Cristina Todoran (2001) - Îndrumător pentru lucrări practice de fiziologie animală, Ed. ICPIAF Cluj-Napoca, ISBN 973-98900-6-7, 160 pag.
 24. 24.Statov C. (2001) Fiziologie animalã, Ed. Triade, Cluj-Napoca, ISBN: 973-9196-67-5, Dana Pusta autor al capitolelor: Metabolismul energetic (p. 406-427); Termoreglarea (p. 428-445) şi Fiziologia analizatorilor (p. 613-693), reprezentând 112 pagini din totalul de 951.
 25. 25.Morar R., Dana Pusta (2000) - Zootehnie generală, Editura Todesco, Cluj-Napoca, ISBN: 973-99306-3-8, 190 pag, cod CNCSIS 55.
 26. 26.Morar R., Dana Pusta (2000) - Zootehnie specialã, vol. I, II, III, Editura Relief Cluj-Napoca, ISBN: 973-99306-1-1, 541 pag.
 27. 27.Statov C., Dana Pusta, Cristina Todoran (1999) - Fiziologie animală – lucrări practice, Editura Triade Cluj-Napoca, ISBN: 973-9196-42-X, 315 pag.
 28. 28.Morar R., Dana Liana Pusta (1997) - Aprecierea vârstei şi anomaliile dentare la animalele domestice, ediţia a-II-a, Editura Genesis Cluj-Napoca, ISBN: 973-95224-9-1, 203 pag.
 29. 29.Morar R., Dana Liana Pusta (1994) - Aprecierea vârstei şi anomaliile dentare la animalele domestice, Editura Genesis Cluj-Napoca, ISBN: 973-95224-9-1, 178 pag. Volumul a obţinut DIPLOMA ŞI MEDALIA PENTRU PROGRESUL MEDICINII VETERINARE, acordate de Asociaţia Medicilor Veterinari din România în 24.10.1997.

Lista completă a articolelor 

                                    2012

 1. 1.Pusta Dana, Melinda Szalai, Rodica Sobolu, I. Paşca, Mariela Militaru, Camelia Răducu – Techniques of amniocytes cultures and karyotyping in dog female, The -47-th Croatian and the 7-th International Symposium on Agriculture, Opatija, February 13-17 2012, Opatija, Croatia, ISBN 978-953-7878-02-3, p. 210.
 2. 2.Sobolu Rodica, Dana Pusta, Ioana Pop – Comparative statistical studies of blood indices in cows exposed to solar radiation, The -47-th Croatian and the 7-th International Symposium on Agriculture, Opatija, February 13-17 2012, Opatija, Croatia, ISBN 978-953-7878-02-3, p. 732-736.

                                    2011

 1. 3.Deleni Simona, I. Paşca, Dana Pusta, R. Morar, A. Macri, A. Cîmpean, Claudia Bagita (2011), The History of Horse Breeding in Maramureş, Lucrări Ştiinţifice Medicină Veterinara, vol XLIV (2), Timisoara, 2011, pg. 259-269, ISSN-1221-5295, Agroprint Timişoara, p. 259-269, categoria B+, indexat BDI.
 1. Pusta Dana, I. Pasca, Rodica Sobolu, (2011),      Actualităţi privind tehnicile de clonare la animale, Al XI-lea Congres      Naţional de Medicină Veterinară, 8-11 mai 2011, Bucureşti, România, p.      107-108.
 2. Pusta Dana,      I. Paşca, Rodica Sobolu, Camelia Răducu, (2011), Genetic Modified      Organisms and their Socio-Economical Impact, The Proceedings of the 4-th      International Conference Managerial Challenges of the Contemporary      Society, FSEGA, June 3-4 , 2011, Romania, pg. 240-242, Ed. Risoprint, ISSN: 2069-4229.
 3. Morar R., Dana      Pusta, I. Amza, Zoiţa Gabriela Zah, D. Moldovan, I. Paşca, O. Rotaru,      (2011), Rezultate obţinute în tratamentul diabetului experimental provocat      cu streptozotocină la şobolani, Al XI-lea Congres Naţional de Medicină      Veterinară, 8-11 mai 2011, Bucureşti, România, p. 72-73.
 4. Morar R., Dana      Pusta, Zoiţa Gabriela Zah, I. Paşca, O. Rotaru, (2011), Modificări      histopatologice ale rinichiului de şobolan în diabetul experimental      provocat cu streptozotocină, Al XI-lea Congres Naţional de Medicină      Veterinară, 8-11 mai 2011, Bucureşti, România, p. 74-75.
 5. Zah Gabriela Zoiţa, Pusta Dana, Paşca I., Amza I., Moldovan D., Morar R., Bagita      Claudia, (2011), Research on the Dynamics of Haematological Indexes Caused      by Streptozotocin Experimental Diabetes in Rats, Symposium „Contributions      of Scientific Research to the Progress of Veterinary Medicine, FVM      Bucureşti, November 17-th – 18-th 2011, p.33.
 6. Zah Gabriela Zoiţa, Pusta Dana, Paşca I., Amza I., Moldovan D., Morar R., Bagita      Claudia, (2011), Research on the Dynamics of Biochemical Indexes Caused by      Streptozotocin Experimental Diabetes in Rats, Symposium „Contributions of      Scientific Research to the Progress of Veterinary Medicine, FVM Bucureşti,      November 17-th – 18-th 2011, p.39.
 7. Morar R., Dana      Pusta, Zoiţa Gabriela Zah, I.      Paşca, O. Rotaru (2011) – Research regarding the histopathological changes      in the rats’ kidney in experimental diabets induced with Streptozotocine,      Al XI-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, Bucureşti, 8 – 11 mai,      poster.

2010

 1. Pusta Dana, Rodica Sobolu, Ioan Paşca, Mariela Militaru      (2010) – Animal Transgenesis and its Applications, Bulletin UASVM,      Veterinary Medicine 67 (1)/2010, ISSN 1843-5270, Electronic ISSN      1843-5378, cod CNCSIS 468, categoria B+, p. 249-255, The 9-th      International Symposium „Prospects for the 3-rd Millennium Agriculture,      October 7-10, 2009, Cluj-Napoca, Romania.
 2. Pusta Dana, Mariela Militaru, I. Paşca, Rodica Sobolu      (2010) – Ethical Considerations Regarding Genetic Modified Organisms, Romanian      Journal of Rare Diseases, Supplement 1/2010, ISSN 2068-5882, p. 94-95, Al III-lea Congres Naţional de Genetică Medicală      cu Participare Internaţională, Timişoara, 22-25 Septembrie 2010.
 3. Paşca      Ioan, Al. Mărghitaş, R. Morar, Dana      Pusta, D. Dezmirean, A. Cîmpean, A. Macri, Emilia Furdui, R. Oroian,      Claudia Bagita (2010) – Reserches Concerning the Correlation between the      Characteristics of raw and Dry Cocoon at some Mulberry Silkworm Breeds (Bombyx mori L.), Bulletin UASVM,      Veterinary Medicine 67 (1)/2010, ISSN 1843-5270, Electronic ISSN      1843-5378, cod CNCSIS 468, categoria B+, p. 202-209, The 9-th      International Symposium „Prospects for the 3-rd Millennium Agriculture,      October 7-10, 2009, Cluj-Napoca, Romania.
 4. Deleni Simona, R. Morar, I. Paşca, Dana Pusta, T. Oroian, A. Cîmpean,      R. Oroian, Claudia Bagita (2010) – Istoricul creşterii cabalinelor în      Maramureş (comunicare) Workshop      „Creşterea şi patologia calului” 28-29 septembrie 2010, FMV Cluj-Napoca,      în cadrul Zilele Academice ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină      Veterinară Cluj-Napoca

2009

 1. Pusta Dana, I. Paşca, R. Morar, Rodica Sobolu      (2008/2009) – The Transgenic Plants – Advantages regarding their      Cultivation and Potentially Risks concerning the Food Safety, Journal of      Central European Agriculture, Vol. 9 (2008) no. 4 (785-788), articles are abstracted by: AGRIS-CARIS Information Centre and CAB International.
 2. Paşca      I., L.A. Mărghitaş, I. Groza, Dana      Pusta, R. Morar, T. Oroian, A. Câmpean, L. Bogdan, I. Morar, D.      Dezmirean, M. Cenariu, R. Oroian, The importance of probiotics      administration to sucking pigs, Journal of Food, Agriculture &      Environment, vol. 7 (3&4), p. 132-138, Print ISSN: 1459-0255, Online      ISSN: 1459-0263, IF: 0.282.
 3. Paşca I.N.,      Mărghitaș L.A., Groza I., Pusta D.L., Morar R, Oroian T.E., Dezmirean D., Bogdan L.,      Macri A, Oroian R.G. 2009 Cell morphological and biochemical studies of      the sperm on a rainbow trout brood stock, Oncorhynchus mykiss (Walbaum,      1972), AACL Bioflux, 2 (4): 349-354, Printed version: ISSN 1844-8143,      Online version: ISSN 1844-9166 availble at: http://www.bioflux.com.ro/docs/2009.2.349-354.pdf,      citat de Thomson Reuters - Scientific -      Master Journal List (ISI), Zoological Record - Thomson      Reuters Scientific, Scopus, CAB      International - CAB Abstracts, CAB      International - Global Health.
 4. Pusta Dana, Mariela Militaru, Melinda Szalai, Rodica      Sobolu, I. Paşca (2009) Modern Methods of Domestic Animals’ Karyotyping,      Bulletin UASVM, Veterinary Medicine 66(1)/2009, ISSN 1843-5270; Electronic      ISSN 1843-5378, pg. 472-478, The 8-th International Symposium „Prospects      for the 3-rd Millennium Agriculture, October 7-10, 2009, Cluj-Napoca,      Romania.
 5. Paşca      I., A.L. Mărghitaş, Dana Pusta,      R. Morar, D. Dezmireanu, A. Cîmpean, R. Oroian, T. Oroian, A. Macri, A.      Lăpuşan, C. Jecan (2009) Comparative Study of the Biological Indexes of      the Pure Races and Hybrid Combinations of the Silk – Worms of IV-th and      V-th Stage, Bulletin UASVM, Veterinary Medicine 66(1)/2009, ISSN      1843-5270; Electronic ISSN 1843-5378, cod CNCSIS 468, categoria B+, pg.      438-441, The 8-th International Symposium „Prospects for the 3-rd      Millennium Agriculture, October 7-10, 2009, Cluj-Napoca, Romania.
 6. Rodica Sobolu,      Dana Pusta, (2009) Wavelets      Methods in Nonparametric Regression Based on Experimental Data, Bulletin UASVM,      Horticulture, 66(2)/2009, Print ISSN 1843-5254, Electronic ISSN 1843-5394,      p. 718-725.
 7. Pusta D., Sobolu R., Paşca I, Morar R. (2009)      Variations of the antioxidant systems in blood of dairy cows exposed to      solar radiation and the processing of the data using wavelets transforms,      Proceedings of the 19-th International Congress of Hungarian Association      for Buiatrics, 14-17 October 2009, Debrecen, Hungary, p. 103-107.
 8. Răducu      Camelia, Vioara Mireşan, Aurelia Pece, C. Coroian, Dana Pusta, O. Negrea –      Results regarding the effect of various factors on the main quantitative      and qualitative traits of milk to a population of Romanian cows breed,      Lucrări Ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 42(2) (2009)      Timişoara, CNCSIS B+, BDI.

2008

 1. 23.Pusta Dana, Rodica Sobolu, Roman Morar, Ioan Paşca, Camelia Raducu (2008) - Determinations of the respiratory rate in cows exposed to solar radiation and their processing by wavelet transforms, Proceedings of the 43-rd Croatian and 3-rd International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, February 18-23, 2008, p. 775-779, ISBN 978-953-6135-68-4.

24. Nemes-Nagy Enikő, Szőcs-Molnár Terézia, Dunca Iulia, V. Balogh-Sămărghiţan, Şt. Hobai, R. Morar, Dana Liana Pusta, Elena Cristina Crăciun - Effect of dietary supplement DiavitÒ on antioxidant capacity in type 1 diabetic children (Abbreviated title: Antioxidant effect of DiavitÒ in diabetes), Acta Phyisiologica Hungarica, Vol. 95 (4), pp. 383-393 (2008), DOI:10.1556/APhysiol.95.2008.4.5., I.F. 0.453.

 1. 25.Sobolu Rodica, Dana Pusta, Sanda Micula (2008) – Adapted wavelets to statistical determinations of tachycardia in cows under heat stress caused by solar radiation, Proceedings of the 43-rd Croatian and 3-rd International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, February 18-23, p. 809-813, ISBN 978-953-6135-68-4.
 2. 26.Paşca I., L. Al. Mărghitaş, D. Dezmirean, Laura Laslo, Georgeta Diniţă, O. Maghear, Dana Pusta, R. Morar, A. Cîmpean, R. Oroian, Claudia Bagita - (2008) – Technological features of parental breeds dry cocoon and hybrid combinations on mulberry silkworm (Bombyx mori L.) - SERISTECH – 2008 – The Proceedings of the First International Conference „Sericulture – From Tradition to Modern Biotechnology”, U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, 17 – 18 aprilie, Editura AcademicPres, ISBN 978-973-744-109-6, p. 119 – 132.
 3. 27.Paşca I., R. Morar, Dana Pusta, T. Oroian, R. Oroian, Antonia Odagiu, Claudia Bagita (2008) – The sow age influence and farrowing order on the development of the suckling piglets, Simpozionul Ştiinţific Naţional, cu participare internaţională: „Oportunităţi şi perspective în producţia animală”- Lucrări Stiinţifice, Seria Zootehnie, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 17 – 18 aprilie, p. 436 – 440, ISSN 1454-7368, vol. 51, cod CNCSIS 348, categoria B+.
 4. 28.Paşca I., Dana Pusta, R. Morar, A. Cîmpean, Rodica Sobolu, R. Oroian, Ioana Dalea, Claudia Bagita – Researches Regarding Piglets Termoregulation, Lucrări Ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, Vol. 41 (2), Ed. Agroprint Timişoara, p. 601 - 608, ISSN 1221-5287, cod CNCSIS 267, categoria B+, indexat BDI şi CABI Publishing.
 5. 29.Pusta D. – Variations of the Antioxidant Systems in Blood of the Lactating Dairy Cows Exposed to Solar Radiation, Magyar Allatorvosok Lapja (Hungarian Veterinary Journal), vol. 130, Supplement II, p. 290, INDEX: 25531, HU ISSN 0025-004X, IF 0.155.
 6. 30.Morar R., D. Pusta, I. Paşca, R. Sobolu, The Quality of the First Colostrum and the Prophylaxy of the Neonatal Diarrhoea in Calves, Magyar Allatorvosok Lapja (Hungarian Veterinary Journal), vol. 130, Supplement II, p. 65, INDEX: 25531, HU ISSN 0025-004X, IF 0.155.
 7. 31.Pusta D. - Variations of the Antioxidant Systems in Blood of the Lactating Dairy Cows Exposed to Solar Radiation, Proceedings of the 9-th Middle European Buiatrics Congress, held within the framework of the XXVth Jubilee World Buiatrics Congress, July 6-11, 2008, Budapest, Hungary, p. 316-318, ISBN: 978-963-87942-0-8.
 8. 32.Morar R., D. Pusta, I. Paşca, R. Sobolu - The Quality of the First Colostrum and the Prophylaxy of the Neonatal Diarrhoea in Calves, Proceedings of the 9-th Middle European Buiatrics Congress, held within the framework of the XXVth Jubilee World Buiatrics Congress, July 6-11, 2008, Budapest, Hungary, p. 151-153, ISBN: 978-963-87942-0-8.
 9. 33.Pusta Dana, I. Paşca, R. Morar, Rodica Sobolu – The Transgenic Plants – Advantages regarding their Cultivation and Potentially Risks concerning the Food Safety, Journal of Central European Agriculture, III International Symposium: Safe Food. Plant Production, animal production, management, 18-20 September 2008 in Bydgoszcz, Poland, p.166-167, ISBN 978-83-61314-24-0. (abstract).
 10. 34.Paşca I., Dana Pusta, R. Morar, Antonia Odagiu, Claudia Bagita (2008) – The importance of probiotics administration in suckling piglets, Journal of Central European Agriculture, III International Symposium: Safe Food. Plant Production, animal production, management, 18-20 September 2008 in Bydgoszcz, Poland, p.166-167, ISBN 978-83-61314-24-0 (abstract).
 11. 35.Sobolu Rodica, Dana Pusta, Sanda Micula, Liana Stanca – Approximation of samples with Daubechis wavelets, The 7-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 2-4 Oct., Bulletin USAMVCN, Horticulture, vol. 65 / 2008 (2), p. 264-268, cod CNCSIS 465, categoria B+.
 12. 36.Odagiu Antonia, A. Vlaic, L. Al. Mărghitaş, I. Oroian, D. Dezmirean, Dana Pusta – The validation of the DNA extraction method from apis mellifera L., The 7-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 2-4 Oct., Bulletin USAMVCN Animal Sciences and Biotechnologies, vol. 65 / 2008 (1-2), p. 387-390, categoria B+, pISSN 1843-5262, eISSN 1843-536x.
 13. 37.Odagiu Antonia, I. Oroian, C. Ierdean, P. Burduhuş, Dana Pusta, Claudia Balint – Molecular biology techniques involved in environmental monitoring, The 7-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 2-4 Oct., Bulletin USAMVCN Agriculture, vol. 65 (2) 2008, p. 168-173, categoria B+, pISSN 1843-5246, e ISSN 1843-5386.
 14. 38.Pusta Dana, I. Paşca, Rodica Sobolu, R. Morar, Adel Ersek, Camelia Răducu – Genetic modified organismns and their influence on the environment and human heatlh, The 7-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 2-4 Oct., Bulletin USAMVCN Veterinary Medicine, vol. 65 / 2008 (1), p. 346-353, PRINT ISSN 1843 – 5270, ELECTRONIC ISSN 1843 - 5378, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 15. 39.Paşca I., T. Oroian, R. Oroian, Dana Pusta, R. Morar, Simona Paşcalău, M. Balla, Ioana Dalea, Claudia Bagita, The phenotipical performances of ross 308 and cob 500, exploited in the nord-western part of Romania, The 7-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 2-4 Oct., Bulletin USAMVCN Veterinary Medicine, vol. 65 / 2008 (1), p. 340-345, PRINT ISSN 1843 – 5270, ELECTRONIC ISSN 1843 - 5378, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 16. 40.Morar R., Dana Pusta, I. Paşca, Claudia Bagita, Active ingredients of the original product Diavit, The 7-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 2-4 Oct., Bulletin USAMVCN Veterinary Medicine, vol. 65 / 2008 (1), p. 174-181, PRINT ISSN 1843 – 5270, ELECTRONIC ISSN 1843 - 5378, cod CNCSIS 468, categoria B+.

                              2007

 1. 41.Pusta Dana, Sanda Andrei, I. Paşca, R. Morar, Carmen Puia, Antonia Odagiu (2007) – Variations of SOD (Superoxide-dismutase) in cows exposed to solar radiation, 42-nd Croatian and 2-nd International Symposium Agriculture, February 13-16, Opatija, Croatia, p. 581-584, ISBN: 978-953-6135-57-8.
 2. 42.Paşca I., R. Morar, Dana Pusta, D. Ors, Diana Samoilă, Antonia Odagiu (2007) – Horse age determination by dentition, 42-nd Croatian and 2-nd International Symposium on Agriculture, February 13-16, Opatija, Croatia, p. 563 – 565, ISBN: 978-953-6135-57-8.
 3. 43.Puia Carmen, Rodica Pop, Carmen Socaciu, Cornelia Braicu, Dana Pusta, Augusta Lujerdean (2007) - Toxigenic fungi and mycotoxins in corn grain in Romania, 42-nd Croatian and 2-nd International Symposium on Agriculture, February 13-16, Opatija, Croatia, p. 658 – 662, ISBN: 978-953-6135-57-8.
 4. 44.Crăciun E.C., Szocs-Molnar T., Nemes-Nagy E., Dunca I., Balogh-Sămărghiţan V., Hobai Şt., Pusta Dana, Morar R. (2007) – Effect of dietary supplement Diavit® on antioxydant capacity in diabetes mellitus disease, 2eme Symposium International Nutrition, Biologie de l’Oxygene et Medicine, 11-13 Avril, Universite Paris 1-Pantheon-Sorbonne, 12 Place du Pantheon, Paris, France, p. 71.
 5. 45.Morar R., Dana Pusta, D. Moldovan, I. Paşca (2007) – Tratamentul complicaţiilor ochiului în diabetul experimental cu produsul fitoterapeutic “Diavit”, Revista de Economie şi Administraţie Sanitară, vol. 45-48 (3-4/2006, 1-2/2007), p. 18-21.
 6. 46.Pusta Dana, I. Paşca, R. Morar (2007) – The changes of the milk quantity and quality in dairy cows exposed to solar radiation, Lucrări Ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, Timişoara, vol. 40 (2), p. 456-462, ISSN 1221-5287, cod CNCSIS 267, categoria B+, indexat BDI şi CABI Publishing.
 7. 47.Pusta Dana, I. Paşca, R. Morar (2007) – Determination of the cutaneous temperature by infrared thermometry in cows, 8-th Middle European Buiatrics Congress, Gura Humorului, Suceava-România, 5-8 iunie, Revista Română de Medicină Veterinară, nr. 2/2007, p. 430 – 437, ISSN 1220 – 3173, cod CNCSIS 239 categoria B+.
 8. 48.Morar R., Dana Pusta, I. Paşca (2007) – Neonatal diarrhea in calves – etiological aspects, , 8-th Middle European Buiatrics Congress, Gura Humorului, Suceava-România, 5-8 iunie, Revista Română de Medicină Veterinară, nr. 2/2007, p. 235-243, ISSN 1220 – 3173, cod CNCSIS 239 categoria B+.
 9. 49.Morar R., Dana Pusta, I. Paşca, A. Cîmpean, C. Vasiu (2007) - Neonatal diarrhea in calves – prophylaxis and treatment, 8-th Middle European Buiatrics Congress, Gura Humorului, Suceava-România, 5-8 iunie Revista Română de Medicină Veterinară, nr. 2/2007, p. 244-249, ISSN 1220 – 3173, cod CNCSIS 239 categoria B+.
 10. 50.Carmen Puia, Viorel Florian, Alexandra Suciu, Augusta Lujerdean, Dana Pusta, (2007) - Toxigenic Fungi and Mycotoxins in Grains and Bakery Products from Romania, Join International Conference on Long-Term Experiments, Agricultural Research and Natural Resources, Debrecen Nyirlugos, 31-st May – 1-st June.
 11. 51.Pusta Dana, Mariela Militaru, Melinda Szalai, I. Paşca, Rodica Sobolu, Adel Ersek (2007) - Modern Methods of Dogs’ Karyotyping, The 6-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 4-6 octombrie, Buletinul USAMVCN, Seria Medicină Veterinară, vol. 64 / 2007 (1-2), p. 264-268, PRINT ISSN 1843 – 5270, ELECTRONIC ISSN 1843 - 5378, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 12. 52.Pusta Dana, Iulia Balaci, I. Coroian (2007) – Color Prediction in Poodle, The 6-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 4-6 octombrie, Buletinul USAMVCN, Seria Medicină Veterinară, vol. 64 / 2007 (1-2), p. 574, PRINT ISSN 1843 – 5270, ELECTRONIC ISSN 1843 - 5378, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 13. 53.Paşca I., L.A. Mărghitaş, R. Morar, D. Dezmirean, Dana Pusta, Cristina Bojan (2007) – Cocoon Making Duration and Preference in Mulberry Silkworms, Bombyx Mori L., Function of Cocoon Making Support, The 6-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 4-6 octombrie, Buletinul USAMVCN, Seria Medicină Veterinară, vol. 64 / 2007 (1-2), p. 232-237, PRINT ISSN 1843 – 5270, ELECTRONIC ISSN 1843 - 5378, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 14. 54.Sobolu Rodica, Ioana Pop, Dana Pusta (2007) – Computational Molecular Biology and Wavelets, The 6-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 4-6 octombrie, Buletin USAMVCN, Seria Horticultură, 64/2007 (1-2), 816, cod CNCSIS 465, categoria B+.
 15. 55.Morar Roman, Dana Pusta, Ovidiu Rotaru, Ioan Paşca (2007) – Phytotherapeutic alternatives in the treatment of experimental diabetes with DIAVIT®, 1-st International Scientific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants: Nitra, Slovakia, 5-th -6-th December 2007, p. 128-133, ISBN 978-80-8069-973-4.
 16. 56.Morar Roman, Dana Pusta, Ovidiu Rotaru, Ioan Paşca (2007) – The treatment of the eye lesions in diabetes with DIAVIT® - original phytotherapeutic product, 1-st International Scientific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants: Nitra, Slovakia, 5-th -6-th December 2007, p. 207- 209, ISBN 978-80-8069-973-4.
 17. 57.Dana Pusta – Genetic Modified Organisms and their Influence on the Environment and Human Health, International Conference Competitiveness and European Integration, 26-27 October 2007, UBB, FSEGA Cluj-Napoca, p.7-8 (abstracts).
 18. 58.Răducu Camelia, Vioara Mireşan, Ada Rebrişoreanu, Dana Pusta – Contamination Sources of the Milk from the Environment and Water Used in Farm, International Conference Competitiveness and European Integration, 26-27 October 2007, UBB, FSEGA Cluj-Napoca, p. 8-9 (abstracts).
 19. 59.Pusta Dana - The utilisation of the genetic modified (transgenic) plants – advantages regarding their cultivation and risks concerning the food safety, 2-nd International Conference on Agricultural and Rural development, Agri - Environment and Animal Welfare, November 28 – December 1, 2007, Nitra, Slovacia (abstract), ISBN 978-80-8069-973-4.
 20. 60.Pusta Dana, Iulia Balaci, Ionuţ Coroian – Predicţia culorii la rasa Caniche, Clujul Medical Veterinar, nr. 11 - 12 / 2007, p. 45 - 50, ISSN 1841-5679, cod CNCSIS 553 categoria D.

                                    2006

 1. 61.Pusta Dana (2006) – Trandafirii albaştri – creaţie a ingineriei genetice, Revista Rosarium, Nr. 1 – 2006, (Anul XVI – nr. 31.), p. 11, ISSN 1223 - 5733.
 2. 62.Pusta Dana, R. Ştefan (2006) – Correlation between THI and cutaneous temperatures in cows, 41-st & 1-st International Symposium on Agriculture, February 13-17, Opatija – Croaţia, p. 645 – 647, ISBN 953-6331-39-X.
 3. 63. Pusta Dana (2006) – Obţinerea şi rolul şoarecilor transgenici, Clujul Medical Veterinar nr. 9/2006, p. 54-56, ISSN 1841-5679, cod CNCSIS 553 categoria D.
 4. 64. Paşca I., L. AL. Mărghitaş, D. Dezmirean, Dana Pusta, Antonia Odagiu, A. Cîmpean (2006) – Viability of larvae in parental breeds and their hybrid combinations in mulberry silkworms (bombyx mori L.), Lucrări Ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Timişoara, vol. 39(2), pg. 117-122, cod CNCSIS 268 categoria B+.
 5. 65. Pusta Dana, R. Ştefan, R. Morar, I. Paşca (2006) – Correlation between THI index and rectal temperatures in cows exposed to solar radiation, The 5-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 5-6 octombrie, Buletinul USAMVCN, Seria Medicină Veterinară, vol. 63 / 2006, p. 141 - 145, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 6. 66. Morar R., O. Rotaru, Dana Pusta, S. Toader (2006) – The morphopathological lesions of the eye-bowl in the experimental diabetes in rat, The 5-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 5-6 octombrie, Buletinul USAMVCN, Seria Medicină Veterinară, vol. 63 / 2006, p. 109 - 113, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 7. 67. Paşca I., L. Al. Mărghitaş, R. Morar, Dana Pusta, Antonia Odagiu (2006) – Aspects concerning the correlation between some biological and technological traits in mulberry silkworm (Bombyx mori L.), The 5-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 5-6 octombrie, Buletinul USAMVCN, Seria Medicină Veterinară, vol. 63 / 2006, p. 125 - 129, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 8. 68. Paşca I., R. Morar, Dana Pusta, A. Cîmpean, O. Daboczi (2006) – Estimation of equine age function of dentition, The 5-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 5-6 octombrie, Buletinul USAMVCN, Seria Medicină Veterinară, vol. 63 / 2006, p. 445, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 9. 69. Pusta Dana, I. Paşca, Antonia Odagiu, R. Morar, Carmen Puia (2006) – The influence of the environment on the quantity and quality of the milk, 1-st International Conference on Agriculture and Rural Development in Topusko (Croatia) November 23-25, Journal of Central European Agriculture, Vol 7, No. 3, ISSN 1332-9049.
 10. 70.Pusta Dana, Sanda Andrei, I. Paşca, Antonia Odagiu, R. Morar (2006) – Variaţia catalazemiei la vaci expuse radiaţiei solare, Clujul Medical Veterinar nr. 10/2006, p. 30-34, ISSN 1841-5679, cod CNCSIS 553, categoria D.
 11. 71.Paşca I., Dana Pusta, R. Morar, O. Daboczi, Diana Samoilă (2006) – Indicatorii obiectivi privind identificarea vârstei la cabaline după dentiţie, Clujul Medical Veterinar nr. 10/2006, p. 48-52, ISSN 1841-5679, cod CNCSIS 553, categoria D.
 12. 72.Morar R., I. Paşca, Dana Pusta, L. Solyom, P. Pojar, R. Oachiş (2006) – Cercetări privind folosirea clismelor cu Erisol în rehidratarea câinilor, Clujul Medical Veterinar nr. 10/2006, p.23 -29, ISSN 1841-5679, cod CNCSIS 553, categoria D.

                                    2005

 1. 73.Pusta Dana, R. Ştefan (2005) – Correlation between THI index and the thoracic functions in cows exposed to solar radiation, 4-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 6-7 octombrie, Buletinul USAMVCN, Seria Medicină Veterinară, vol. 62 / 2005, p. 276-281, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 2. 74.Pusta Dana (2005) – , 4-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 6-7 octombrie, Buletinul USAMVCN, Seria Medicină Veterinară, vol. 62 / 2005, p. 627, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 3. 75.Morar R., Dana Pusta, Simona Gabor, P. Orbai, S. Toader (2005) – Hematological changes in experimental diabetes in rats, 4-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 6-7 octombrie, Buletinul USAMVCN, Seria Medicină Veterinară, vol. 62 / 2005, p. 208-213, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 4. 76.Morar R., Dana Pusta (2005) – Diabetul – alte orientări terapeutice – o nouă cale, Revista de Economie şi Administraţie Sanitară, vol. 39-40 91-2/, Ed. Medamira, Cluj-Napoca, p.72-89, ISSN 1220-5796.
 5. 77.Morar R., Dana Pusta, Simona Gabor, P. Orbai, S. Toader (2005) – Biochemical changes in experimental diabetes in rats, 4-th International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” USAMV Cluj-Napoca, Romania, 6-7 octombrie, Buletinul USAMVCN, Seria Medicină Veterinară, vol. 62 / 2005, p. 208-213, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 6. 78.Morar R., O. Rotaru, V. Miclăuş, Dana Pusta, S. Toader (2005) – Rezultate obţinute prin folosirea Diavit-ului în tratamentul diabetului subclinic la şobolani cu streptozotocină, Simpozionul Hameiul şi plantele medicinale, anul XIII, nr. 1-2 (25-26), Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, pg.217-222, ISSN 1454-7805, cod CNCSIS 117.

                                    2004

 1. 79.Pusta Dana, Antonia Odagiu, Adel Ersek, I. Paşca (2004) – The Comparative Study of the Values of the Thyroid Hormones (T3 and T4) in Cows Exposed to Solar Radiation, XXXIX-th Croatian Symposium on Agriculture with International Participation, 17-20 February, Opatija, Croaţia, p. 661 – 662, ISBN 953-6135-40-X:UDK: 63 (497.5) (063).
 2. 80.Pusta Dana, R. Morar, Adel Ersek, I. Paşca (2004) - The Influence of Solar Radiation on Quantity and Quality of Milk in Dairy Cows, The V-th Middle European Buiatrics Congress, XV Magyar Buiatrikus Kongresszus, Junius 2-5, Hajduszoboszlo, p. 121 – 124.
 3. 81.Pusta Dana (2004) - Studies Regarding the Determination of Cutaneous Temperature in Cows with Thermocouple Thermometer 3-rd International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” Buletin USAMV vol. 61 / 2004 Cluj-Napoca, Romania, 20-23 octombrie, p. 122-125, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 4. 82.Pusta Dana, H. Pusta (2004) – Îmbunătăţirea susţinută a îngrijirii sănătăţii animalelor prin evaluarea sistematică a factorilor de risc managerial în concordanţă cu sistemul HACCP, Simpozionul “Învăţământ şi cercetare în merceologie”, organizat de catedra de Tehnologie - Merceologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Arcalia, 6-7 noiembrie, p. 181-184, ISBN 973-8397-90-1.
 5. 83.Morar R., Dana Pusta, A. Cîmpean, I. Paşca, C. Elecheş (2004) – Results Obtain in the Prevention and Treatment of Diarrhea in Newborn Calves with Original Phytoterapeutic products, XXXIX-th Croatian Symposium on Agriculture with International Participation, 17-20 February, Opatija, Croaţia, p. 727 – 728, ISBN 953-6135-40-X:UDK: 63 (497.5) (063).
 6. 84.Morar R., Dana Pusta, D. Toader, A. Orboi, V. Miclăuş, I. Paşca, A. Câmpean (2004) – The Histological and Biochemical Results Obtained in the Treatment with some hypoglicemiant Sulphamides and Original Phytotherapeutic Products of Induced Diabetes, The V-th Middle European Buiatrics Congress, XV Magyar Buiatrikus Kongresszus, Junius 2-5, Hajduszoboszlo, p. 545 – 549.
 7. 85.Ognean L., A. Damian, L. Oana, Dana Pusta, Cristina Todoran (2004) – Evolution of the Sympathetico-Parasimpathetic Antagonism after the Double Vagotomy in Rabbits, 3-rd International Symposium “Prospects for the 3-rd Millenium Agriculture” Buletin USAMV vol. 61 / 2004 Cluj-Napoca, Romania, 20-23 octombrie, p. 280, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 8. 86.Paşca I., L. Mărghitaş, R. Morar, A. Cîmpean, D. Dezmirean, Dana Pusta, C. Elecheş (2004) – Research on the Influence of Temperature in some Biological Characteristics on some Mulberry Silkworm (Bombyx mori L.) Breeds and Hybrids, XXXIX-th Croatian Symposium on Agriculture with International Participation, 17-20 February, Opatija, Croaţia, p. 749 – 750, ISBN 953-6135-40-X:UDK: 63 (497.5) (063).

                                             2003

 1. 87.Pusta Dana (2003) – The Variation of Thyroxin (T4) Level in Cows Exposed to Solar Radiation - 4-th International Conference of PHD Students, University of Miskolc, Hungary, 11-17 August, pg. 133-137.
 2. 88.Pusta Dana, Antonia Odagiu, Adel Ersek, I. Paşca (2003) - The Variation of Triiodothyronin (T3) Level in Cows Exposed to Solar Radiation – Journal of Central European Agriculture (JCEA) vol. 4, p. 307-311, ISSN 1332-9049.
 3. 89.Pusta Dana (2003) - The Solar Radiation Influence on Respiratory and Heart Rate in Cows, Al IX-lea Congres de Medicină Veterinară , 24-27 septembrie, vol. 13, Revista Română de Medicină Veterinară 3-4/2003, p.165, cod CNCSIS 239, categoria B+.
 4. 90.Pusta Dana (2003) – The Determination of the Cutaneous Temperature in Cows with Infrared Thermometer Comparing with a Thermocouple Thermometer, 2-nd International Symposium : Prospects for the Agriculture of the 3-rd Millenium”, USAMV Cluj-Napoca, octombrie 2003, Buletinul USAMV, Seria Medicină Veterinară, vol. 60 / 2003, p. 135-137, ISSN 1454-2382 cod CNCSIS 468, categoria B+.
 5. 91.Statov C, Dana Pusta, L. Ognean, I. Ilie, D. Statov (2003) - The Influence of the Ratio between the Concentrate Fodder in the Food of the Cows with Increased Milk Production, 2-nd International Symposium : Prospects for the Agriculture of the 3-rd Millenium”, USAMV Cluj-Napoca, octombrie 2003, Buletinul USAMV, Seria Medicină Veterinară vol. 60 / 2003, p.325, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 6. 92.Morar R., S. Toader, V. Miclăuş, O. Rotaru, P. Orbai, Dana Pusta, I. Paşca (2003) – Observaţii asupra folosirii unor sulfamide hipoglicemiante şi produse fitoterapeutice originale în tratamentul diabetului experimental la şobolani, Simpozionul “Zilele UMF Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2-5 decembrie, p. 174-175.
 7. 93.Ersek Adel, Vioara Mireşan, M. Miclea, Dana Pusta (2003) – Age Related Anatomical and Morphological Development of the Ruminant Stomach in Kids, Journal of Agricultural Sciences, Debrecen, pg. 55-56, ISSN 0042-4854.

                                             2002

 1. 94.Pusta Dana, V. Miclãuş, L. Kadar, Adel Ersek, I. Paşca (2002) – The Solar Influence on Some Blood Indexes in Cows, Simpozionul Innovacio, a Tudomany es a Gyakorlat egysege az Ezredfordulo Agrariumban – Allattenyesztesi Alaptudomanyok, 11-12 aprilie 2002, Debrecen, p. 9-14, ISBN 963 9274 23 2.
 2. 95.Pusta Dana, R. Morar, V. Miclãuş, C. Statov, Adel Ersek, I. Paşca (2002) – Studii privind inhibarea creşterii rãdãcinilor unor plante cu ajutorul extractelor vegetale, A XX-a sesiune ştiinţificã anualã a Societãţii Naţionale de Biologie Celularã, 6-10 iunie, Satu-Mare, p. 258, ISBN 973-85316-8-3.
 3. 96.Pusta Dana Liana, R. Morar, S. Toader, V. Miclãuş, A. Câmpean, I. Paşca (2002) – Researches Regarding the Hypoglicemic Action of Eridiarom, Lucrãri ştiinţifice, Medicinã Veterinarã, vol. XXXV, Timişoara, pg. 365-368, ISSN: 1221-5295, cod CNCSIS 267, categoria B.
 4. 97.Pusta Dana (2002) – Hormonal Changes in Milking Cows Organism Induce by Heat Stress, 1-st International Symposium : Prospects for the Agriculture of the 3-rd Millenium, USAMV Cluj-Napoca, Buletin USAMVCN nr. 57-58/2002, p. 273-281, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 5. 98.Ognean L., Dana Pusta, L. Oana, Veturia Nuelean, A. Damian, Anca Mãrculescu (2002) – The Evolution of the Main Functions and the Specific Manifestations in the Emesis Induced by Central Mechanism in Dog - Lucrãri ştiinţifice, Medicinã Veterinarã, vol. XXXV, Timişoara, pg. 145-149, ISSN: 1221-5295, cod CNCSIS 267, categoria B.
 6. 99.Statov C., Dana Pusta, L. Ognean (2002) – Aspects Regarding the Influence of the Energetic Level and of the Calcium in the Breeding of Laying Hens, 1-st International Symposium : Prospects for the Agriculture of the 3-rd Millenium, USAMV Cluj-Napoca, Buletin USAMVCN nr. 57-58/2002, p. 561-569, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 7. 100.Morar R., Dana Pusta, S. Toader, V. Miclăuş, I. Paşca, A. Câmpean (2002) – Researches Regarding the Hypogycemiant Action of Eridiarom®, Revista “Hameiul şi plantele medicinale”, anul X, nr. 1-2 (19-20).
 8. 101.Morar R., Paşca I., Dana Pusta, I. Szabo (2002) – Researches Regarding the Micro-Clismas with Erisol in Rehydration of Dogs, 1-st International Symposium : Prospects for the Agriculture of the 3-rd Millenium, USAMV Cluj-Napoca, Buletin USAMVCN nr. 57-58/2002, p. 357-365, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 9. 102.Ognean L., R. Morar, C. Statov, Dana Pusta, M. Mihaiu (2002) – Individual Risk Factors Involved in Diminishing of Mammary Resistence with the Variation of Milkserum Lysozyme in Romanian Spotted Cows, Simpozionul Innovacio, a Tudomany es a Gyakorlat egysege az Ezredfordulo Agrariumban – Allattenyesztesi Alaptudomanyok, 11-12 April, Debrecen, p. 9-14, ISBN 963 9274 23 2.
 10. 103.Ognean L., O. Rotaru, C. Statov, I. Groza, A. Damian, Dana Pusta (2002) – Aspects Regarding the Morpho-physiology of Cell Population in Colostral Secretion in Cow - Lucrãri ştiinţifice, Medicinã Veterinarã, vol. XXXV, Timişoara, pg. 140-144, ISSN: 1221-5295, cod CNCSIS 267, categoria B.

2001

 1. 104.Pusta Dana (2001) – The Variation of Some Physiological Indexes in Cows Induced by Solar Radiation, 3-rd International Conference of PhD Students, 13-19 August, University of Miskolc, Hungary, p. 41-46.
 2. 105.Pusta Dana, R. Morar, O. Rotaru, V. Miclãuş, C. Statov, I. Paşca, Adel Ersek (2001) – Cercetãri privind efectul mitostatic indus de unele extracte vegetale, A nouãsprezecea sesiune ştiinţificã anualã a Societãţii Naţionale de Biologie Celularã, 7-10 iunie, Baia-Mare, p. 278, ISBN 973-99656-8-7.
 3. 106.Pusta Dana (2001) – The Influence of Solar Radiation on Rectal and Cutaneous Temperature in Cows, Buletin USAMVCN nr. 55-56/2001, p. 216, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 4. 107.Morar R., Dana Pusta, A. Cîmpean, I. Paşca, M. Borzaşi (2001) – Results Obtained in the Treatment of Unspecific Diarrhoea, Buletin USAMVCN nr. 55-56/2001, p. 230, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 5. 108.Morar R., Dana Pusta, A. Câmpean, I. Paşca (2001) - Researches Regarding the Etiology, Prevention and Treatment of the Newborn Calves Diarrhea, Croatian and Slovenian Symposium on Microbiology and Infectious Diseases, 21-23 June, Plitvica Jezera, Croatia, p. 34, ISBN 953-96567-2-9.
 6. 109.Ognean L., Dana. Pusta, L. Oană (2001) – Signal regarding the isolation of chlorophyl-free algae in the milk of some healthy cows and some with mamitis, Journal of Central European Agriculture (JCEA) vol. 2, number 1-2, p. 27-32, ISSN 1332-9049.
 7. 110.Statov C., L. Ognean, Dana Pusta (2001) – The Influence of some Limiting Amino-acids (Lysine) and of the Energetic Level on Egg Production in Specialised Hens Races Buletin USAMVCN nr. 55-56/2001, p. 199, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 8. 111.Ognean L., V. Miclãuş, N. Dojanã, Dana Pusta, I. Marcus, Anca Mãrculescu (2001) – Compensatory Haematopoesis Consequent to Experimental Haemolitical Anemia in Mouse, Buletin USAMVCN nr. 55-56/2001, p. 201, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 9. 112.Ersek Adel, Vioara Mireşan, M. Miclea, Dana Pusta (2001) – Age-Related Anatomical and Morphological Development of the Ruminant Stomach in Kids, Journal of Agricultural Sciences, University of Debrecen, p. 55-56, ISSN 0042-4854.
 10. 113.Ognean L., N. Dojană, V. Miclăuş, Dana Pusta (2001) – Relevanţa lactocitogramei în aprecierea sănătăţii mamare la vacă în cursul lactopoezei, Simpozion 140 de ani Alma Mater Veterinaria Bucurescensis, Ed. All, p.22 , ISSN 1454-3213.
 11. 114.Ognean L., C. Statov, I. Groza, L. Oana, Dana Pusta (2001) – Echographycal, Histological and Pathological Aspects of Mammary Parenchyma in Healthy and Mammitic Cows, Buletin USAMVCN nr. 55-56/2001, p. 193, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 12. 115.Morar R., S. Toader, A. Orboi, V. Miclãuş, Dana Pusta, I. Paşca, A. Cîmpean (2001) – The Biochemical and Histological Results Obtained in the Treatment of Subclinical Diabet Induced in Rats by Streptozotocin Administration, Buletin USAMVCN nr. 55-56/2001, p.197, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 13. 116.Miclăuş V., L. Ognean, L. Oana, M. Mihaiu, Dana Pusta (2001) - The Efficiency of Blood – Brain Barrier in Experimental Septicaemia with Candida albicans, Croatian and Slovenian Symposium on Microbiology and Infectious Diseases, 21-23 June, Plitvica Jezera, Croatia, p. 69, ISBN 953-96567-2-9.
 14. 117.Paşca I., L. Mărghitaş, R. Morar, A. Cîmpean, Dana Pusta, D. Dezmirean, M. Borzaşi (2001) – Observations Regarding the Forming of the Cocoons of the Silk Worms of Mulberry Tree (Bombyx mori) Function of the Utilised Breeded Support, Buletin USAMVCN nr. 55-56/2001, p. 216, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.

2000

 1. 118.Pusta Dana (2000) – The Changes of the Rectal and Cutaneous Temperature in Cows Exposed to Solar Radiation, Buletin USAMVCN-ZMV, 54/2000 , p. 131-134, ISSN 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 2. 119.Miclãuş V., Dana Pusta, L. Oana (2000) – Histological Study of the Thymus in Calves Slaughtered in Slaughterhouse, Buletin USAMVCN-ZMV, 54/2000, p. 143-146, ISSN 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 3. 120.Morar.R, Dana Pusta, A. Cîmpean, I. Paşca, M. Borzaşi, (2000) - Aspecte noi în etiologia diareei neonatale la mamifere; Lucrări ştiinţifice Vol 43 (2), p. 269-279, Iaşi, ISSN 1454-7406.
 4. 121.Morar R., Dana Pusta, A. Cîmpean, I. Paşca (2000) - Diareea neonatală- noi aspecte etiologice. Al VIII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, 17-20 Octombrie, Felix-Bihor, p. 153, Revista Română de Medicină Veterinară, ISSN –1220-3173, cod CNCSIS 239, categoria B+.
 5. 122.Statov C., L. Ognean, Dana Pusta (2000) – The Influence of the Energetical Level and Lysine on Egg Production in Hens, Buletin USAMVCN-ZMV, 54/2000, p. 125-129, ISSN 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 6. 123.Ersek Adel, Vioara Mireşan, M. Miclea, Dana Pusta (2000) – The Development of the Ruminant Stomach in Kids Influenced by their Age, Buletin USAMVCN-ZMV, 54/2000, p. 67-68, ISSN 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 7. 124.Cîmpean A, R. Morar, I. Paşca, Dana Pusta, D. Mierliţă, M.Borzaşi (2000) - Efectul florei lactice din produsele lactate fermentate – o bază ştiinţifică pentru studiul probioticelor microbiene la specia suină. Lucrări ştiinţifice Vol 43(2), p. 406-412, Iaşi, ISSN 1454-7406.
 8. 125.Cîmpean A, R. Morar, I. Paşca, Dana Pusta, D. Mierliţă, M. Borzaşi (2000) - Influenţa temperaturii din maternitate asupra comportamentului alimentar la purceii nou născuţi. Lucrări ştiinţifice Vol 43(2), p. 412-417, Iaşi, ISSN 1454-7406.
 9. 126.Cîmpean A., R. Morar, I. Paşca, Dana Pusta, M. Borzaşi (2000) – Cercetări privind creşterea intensivã a melcilor, Al XXVI-lea Simpozion “Actualitãţi în creşterea şi patologia animalelor domestice”, 26-27 oct., Cluj-Napoca, p. 191-200, ISBN 973-8266-22-X.
 10. 127.Ognean L., C. Statov, V. Miclãuş, Dana Pusta, L. Oana, M. Mihaiu, Cristina Todoran (2000) – Contribuţii privind morfologia sistemului monocito-macrofagic al glandei mamare la vacã, Al XXVI-lea Simpozion “Actualitãţi în creşterea şi patologia animalelor domestice”, 26-27 oct., Cluj-Napoca, p. 308-313, ISBN 973-8266-22-X.
 11. 128.Vioara Mireşan, Adel Ersek, M. Miclea, I. Paşca, Dana Pusta (2000) - Influence of Age on Reticulum Histological Development in Kids, Buletin USAMVCN-ZMV, 54/2000 , p. 55-59, ISSN 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 12. 129.Miclea M., Adel Ersek, Vioara Mireşan, I. Paşca, Dana Pusta (2000) - Influence of Age on Rumen Histological Development in Kids, Buletin USAMVCN-ZMV, 54/2000 , p. 49-53, ISSN 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 13. 130.Adel Ersek, Vioara Mireşan, M. Miclea, I. Paşca, Dana Pusta (2000) - Influence of Age on Omasum Histological Development in Kids, Buletin USAMVCN-ZMV, 54/2000, p. 61-65, ISSN 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.

1999

 1. 131.Dana Pusta (1999) - Thermoregulations Mechanism and the Cows Physiological Response to Caloric Stress, Buletin USAMVCN-ZMV, 53 , p. 151-155, ISSN 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 2. 132.Statov C., Dana Pusta, Cristina Todoran (1999) – Indici sanguini şi morfo-productivi la rase de ovine întreţinute în condiţiile Podişului Transilvan, Al XXV-lea simpozion “Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, p. 149-155, ISBN: 973-9464-36-X.
 3. 133.Statov C., L. Ognean, Dana Pusta, Gh. Mihai, Cristina Todoran (1999) – Physiological, Morphological and Productive Aspects in Local (Tzigae) and Amelioratical (Romney-Marsh) Races and also in F1 Half-Breeds in Climate Conditions of Transilvania, Buletin USAMVCN-ZMV, 53/1999, p. 139-141, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 4. 134.Ognean L., C. Statov, Dana Pusta, Marina Spînu, L. Oană (1999) – Aspects Regarding the Dosing and the Evolution of the Lysosyme in the Physiological and Pathological Milk Secretion in Romanian Spotted Cows, Buletin USAMVCN-ZMV, 53/1999, p. 169-173, ISSN 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 5. 135.Cîmpean A., Morar R., Dana Liana Pusta, Borzaşi M. (1999) - Observaţii privind influenţa rasei asupra intervalului mediu de timp, între expulzarea purceilor. Al XXV-lea Simpozion “Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, p. 480-483, ISBN: 973-9464-36-X.
 6. 136.Cîmpean A., Morar R., Dana Liana Pusta, Borzaşi M. (1999) - Observaţii privind particularităţi ale eliminării placentei, la scroafe din diferite rase. Al XXV-lea simpozion “Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, p. 483-487, ISBN: 973-9464-36-X.
 7. 137.Miclăuş V., Maria Borşa, I. C. Cheleşanu, Dana Pusta, M. Mihaiu, Dana Puşcaşiu (1999) - Verificarea prin studiu histologic a acţiunii unui extrect de Calendula oficinalis asupra organelor limfoide de şobolan după administrarea orală de ciclofosfamidă, Revista Română de Medicină Veterinară, vol. 9, nr. 1/1999, p. 79-81, ISSN –1220-3173, cod CNCSIS 239, categoria B+.
 8. 138.Ersek Adel, Vioara Mireşan, Antonia Odagiu, Dana Pusta (1999) – Some Researches Concerning the Evolution of the Ruminal Microecosystem in kids influenced by their age, Buletin USAMVCN-ZMV, 53/1999, p. 19-21, ISSN 1454-2382, cod CNCSIS 468, categoria B+.

1998

 1. 139.Morar R., Dana Pusta, A. Cîmpean (1998) – Aspecte noi în etiologia diareei la mamifere, Simpozionul “Contribuţia cercetãrii ştiinţifice la progresul medicinei veterinare”, 15-16 oct., Bucureşti, p. 122.
 2. 140.Morar R., A Cîmpean, Dana Pusta, M. Terek (1998) – The Races Mangalitza Red Variety and Bazna Breeded in Romania, International Conference of Conservation of Endangered Autochthonus Animal Breeds of Danubian Countries, Budapest, Hungary, 26-28 May, p. 134.
 3. 141.Statov C., Gh. Mihai, Dana Pusta, C. Romonţan, D. Statov, Cristina Todoran (1998) - Indici sanguini la un nucleu importat de ovine din rasa Romney-Marsh şi descendenţi, întreţinut în condiţii agro-pedo-climatice din zona colinară Transilvăneană. Al XXIV-lea Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 25-26 nov., p. 275-282, ISBN 973-9234-27-5.
 4. 142.Statov C., St. Florescu, Dana Pusta, D. Statov, Cristina Todoran (1998) - Nivelul fosforului în alimentaţia puilor şi tineretului aviar din rasa Leghorn. Al XXIV-lea Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 25-26 nov., p. 265-274, ISBN 973-9234-27-5.
 5. 143.Ognean L., C. Statov, Dana Pusta, Cristina Todoran (1998) - Contribuţii la studiul lactocitogramei, Al XXIV-lea Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 25-26 nov., p. 392-400, ISBN 973-9234-27-5.
 6. 144.Cîmpean A., R. Morar, Dana Pusta, D. Mierliţă, V. Salanţiu (1998) - Aspecte ale stabilirii ierarhiei la purcei în primele zile de viaţă, Al XXIV-lea Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 25-26 nov., p. 566-570, ISBN 973-9234-27-5.
 7. 145.Morar R., A.Cîmpean, Dana Liana Pusta (1998) - Diareea neonatală – noi aspecte etiologice. Lucrările Simpozionului “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca 26-27 nov., Vol. II, p. 577-586, ISBN 973-9234-27-5.
 8. 146.Miclăuş V., C. Crăciun, Dana Pusta, V. Mireşan, M. Mihaiu (1998) - Hystological Study of Thymus in Rats Treated with Topical Glucocorticoids, Buletin USAMVCN, vol. 52, p. 69-74, ISSN: 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 9. 147.Rotaru O., M. Mihaiu, Dana Pusta (1998) - Cases of Infestation with Larval Forms of Anisakides in Meat and Organs of Oceanic Fish, Buletin USAMVCN, vol. 52, p. 105-110, ISSN: 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 10. 148.Ognean L., N.A. Oros, Dana Pusta (1998) – The Evolution of Proteinaemia and Proteinuria in Romanian Spotted Cows during the Pregnancy Period, Buletin USAMVCN-ZMV, vol. 52, p. 85-94, ISSN: 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 11. 149.Ognean L., N. Dojană, Marina Spînu, Dana Pusta (1998) - Variaţiile nivelului lizozimului seric şi lactoseric în stări fiziologice şi patologice ale glandei mamare, Al XXIV-lea Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 25-26 nov., p. 410-416, ISBN 973-9234-27-5.
 12. 150.Cîmpean A., R. Morar, C. Drăghici, Dana Pusta, D. Mierliţă (1998) - Condiţiile de temperatură din maternitate pe sezoane într-un complex de creştere a suinelor, Al XXIV-lea Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 25-26 nov., p. 571-577, ISBN 973-9234-27-5.
 13. 151.Statov C., L. Ognean, Gh. Mihai, Dana Pusta, D. Statov, St. Florescu (1998) – Studies on the Radioactivity Level of Young Fowls, Buletin USAMVCN-ZMV, vol. 52, p. 111-118, ISSN: 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 14. 152.Rotaru O., V. Miclăuş, V. Zaharia, Dana Pusta, Dana Puşcaşiu (1998) - Dinamica structurării corpusculilor Hassall din celulele reticulare în timus la şoarece, Al XXIV-lea Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 25-26 nov., p. 372-376, ISBN 973-9234-27-5.
 15. 153.Ognean L., C. Statov, V. Cozma, Marina Spînu, Dana Pusta, Daniela Borda (1998) – The Contributions in Immunological Diagnosis of Mycotic Mammitis, Buletin USAMVCN-ZMV, vol. 52, p. 89-94, ISSN: 1454-2390, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 16. 154.Rotaru O., M. Puşcaşiu, V. Miclăuş, Dana Puşcaşiu, Dana Pusta (1998) – Particularităţi histologice ale procesului inflamator la nivelul unor organe şi ţesuturi în septicemia micotică la sugar, Al XXIV-lea Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 25-26 nov., p. 364-37, ISBN 973-9234-27-5.
 17. 155.Miclăuş V., O. Rotaru, Dana Puşcaşiu, M. Puşcaşiu, Dana Pusta (1998) – Leziuni ale corpusculului renal într-un caz de nefrită septicemică micotică la sugar, Al XXIV-lea Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 25-26 nov., p. 382-386, ISBN 973-9234-27-5.
 18. 156.Miclăuş V., O. Rotaru, C. Crăciun, V. Zaharia, Dana Pusta (1998) – Formaţiuni canaliculare intralobulare cu epiteliu ciliat în timus la şoarece, Al XXIV-lea Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 25-26 nov., p. 387-391, ISBN 973-9234-27-5.
 19. 157.Puşcaşiu M., V. Miclăuş, Dana Puşcaşiu, T.T. Maghiar, Dana Pusta (1998) – Aspecte privind secvenţialitatea leziunilor pielii în unele boli autoimune sistemice, Al XXIV-lea Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 25-26 nov., p. 919-924, ISBN 973-9234-27-5.

1997

 1. 158.Pusta Dana Liana (1997) - Cercetări privind efectul mitostatic şi inhibitor al creşterii indus de unele extracte vegetale, Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi cadrelor didactice tinere, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 17 aprilie, p. 6.
 2. 159.Morar, R., Dana Liana Pusta, Emilia Morar (1997) - Eridiarom®-ul - brevet şi marcă înregistrată, Revista de Medicină şi Farmacie, supliment II, vol. 43, aprilie, p.18.
 3. 160.Morar, R., N. Miu, Dana Liana Pusta, Emilia Morar (1997)- Erisolul, antidiareic şi rehidratant oral - brevetat în medicina veterinară şi umană, Revista de Medicină şi Farmacie, supliment II, vol. 43, aprilie, p.17.
 4. 161.Andrei Sanda, R. Morar, Dana Liana Pusta (1997) - Cercetări asupra conţinutului în antociani totali a unor preparate obţinute din Vaccinium myrtillus L, Revista de Medicină şi Farmacie, supliment II, vol. 43, aprilie, p.18.
 5. 162.Morar R., A. Cîmpean, Dana Liana Pusta (1997) - Aspecte noi în etiologia şi tratamentul diareei neonatale a viţeilor, Al VII-lea Congres National de Medicină Veterinară, 21-24.10.1997, p. 26, Revista Română de Medicină Veterinară, cod CNCSIS 239, categoria B+.
 6. 163.Morar R., A. Câmpean, Dana Liana Pusta (1997) - Masa corporală a purceilor nou-născuţi şi sansele lor de supravieţuire, Al VII-lea Congres National de Medicină Veterinară, 21-24 octombrie, p. 99, Revista Română de Medicină Veterinară, cod CNCSIS 239, categoria B+.
 7. 164.Morar R., A. Cîmpean, Dana Liana Pusta, C. Iacob; D. Vulcu; Maria Sipos (1997) - Tăierea colţilor purceilor nou-născuti: Necesitate sau tehnopatie? , Al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, 21-24 octombrie, p. 100, Revista Română de Medicină Veterinară, cod CNCSIS 239, categoria B+.
 8. 165.Morar R., A. Cîmpean, Dana Liana Pusta, C. Iacob, D. Vulcu, Maria Şipoş (1997) - Cauzele morbidităţii şi mortalităţii purceilor în primele trei zile de viaţă, Al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, 21-24 octombrie, p. 101, Revista Română de Medicină Veterinară, cod CNCSIS 239, categoria B+.
 9. 166.Ognean L., V. Cozma, Marina Spînu, C. Statov, Dana Liana Pusta (1997) - Observaţii privind utilizarea unor tehnici de imunodifuzie în diagnosticul mamitelor cu Candida la bovine si caprine, Al XXIII-lea Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 27-28 noiembrie, p. 78, ISBN 973-9234-14-3.

1996

 1. 167.Miclăuş V., Dana Pusta, Cl. Săhleanu, Fl. Chirilă (1996) - The Dynamic of the Immune Reaction in E-coli Vaccinated Pregnant Cows, Buletin USAMVCN-ZMV 50/1996, p. 99-103, ISSN 0557-4668, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 2. 168.Rotaru O., V. Miclăuş, Dana Pusta (1996) - The Morphopathology of the Thymus in Syndrome of Unspecific Adaptation, Buletin USAMVCN-ZMV 50/1996, p. 113-118, ISSN 0557-4668, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 3. 169.Morar R., Emilia Morar, A. Cîmpean, Dana Liana Pusta (1996) - Rezultate obţinute în prevenirea şi tratarea diareelor cu Eridiaromâ- brevet şi marcă înregistrată. Simpozionul “ Cercetarea medicamentului între informaţie şi ştiinţele vieţii”- primul simpozion cu participare internaţională, I.C.C.F. Bucureşti 3-4 nov., p. 36-37.
 4. 170.Statov C., L. Ognean, Gh. Mihai, Dana Pusta, D. Statov, Maria Gondoş (1996) - Aspects Regarding Interrelation between Various Levels of Calcium and Vitamine D3 in the Nourishment of Laying Hens, Buletin USAMVCN-ZMV 50/1996, p. 149-155, ISSN 0557-4668, cod CNCSIS 468, categoria B+.

1994

 1. 171.Tămaş M., R. Morar, Sanda Andrei, Dana Liana Morar (1994) - Cercetări asupra stabilităţii comprimatelor orale de Eridiaromâ. Nota III. Stabilitatea antocianilor în Vaccinium myrtillus L. materie primă, Buletin USACN-ZMV, 48-1994, p. 257-263, ISSN 0557-4668, cod CNCSIS 468, categoria B+.
 2. 172.Morar R., A. Cîmpean, Emilia Morar, V. Miclăuş, N. Coldea, Dana Liana Pusta (1994) - Diareea neonatală a viţeilor. Aspecte etiopatogenetice, prevenire şi combatere. Nota II. Simpozionul Factorii de mediu, producţia şi sănătatea animalelor, Târgu-Mureş, 24-25 nov., p. 119-125.

Lucrări publicate în volume din strãinãtate şi prezentate la conferinţe:

                                                2009

 1. 1.Pusta D., Sobolu R., Paşca I, Morar R. (2009) Variations of the antioxidant systems in blood of dairy cows exposed to solar radiation and the processing of the data using wavelets transforms, Proceedings of the 19-th International Congress of Hungarian Association for Buiatrics, 14-17 October 2009, Debrecen, Hungary, p. 103-107.

                                                2008

 1. 2.Pusta Dana, Rodica Sobolu, Roman Morar, Ioan Paşca, Camelia Raducu (2008) - Determinations of the respiratory rate in cows exposed to solar radiation and their processing by wavelet transforms, Proceedings of the 43-rd Croatian and 3-rd International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, February 18-23, p. 775-779, ISBN 978-953-6135-68-4.
 2. 3.Sobolu Rodica, Dana Pusta, Sanda Micula (2008) – Adapted wavelets to statistical determinations of tachycardia in cows under heat stress caused by solar radiation, Proceedings of the 43-rd Croatian and 3-rd International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, February 18-23, p. 809-813, ISBN 978-953-6135-68-4.
 3. 4.Pusta D. – Variations of the Antioxidant Systems in Blood of the Lactating Dairy Cows Exposed to Solar Radiation, Magyar Allatorvosok Lapja (Hungarian Veterinary Journal), vol. 130, Supplement II, p. 290, INDEX: 25531, HU ISSN 0025-004X, IF 0.155.
 4. 5.Morar R., D. Pusta, I. Paşca, R. Sobolu, The Quality of the First Colostrum and the Prophylaxy of the Neonatal Diarrhoea in Calves, Magyar Allatorvosok Lapja (Hungarian Veterinary Journal), vol. 130, Supplement II, p. 65, INDEX: 25531, HU ISSN 0025-004X, IF 0.155.
 5. 6.Pusta D. - Variations of the Antioxidant Systems in Blood of the Lactating Dairy Cows Exposed to Solar Radiation, Proceedings of the 9-th Middle European Buiatrics Congress, held within the framework of the XXVth Jubilee World Buiatrics Congress, July 6-11, 2008, Budapest, Hungary, p. 316-318, ISBN: 978-963-87942-0-8.
 6. 7.Morar R., D. Pusta, I. Paşca, R. Sobolu, The Quality of the First Colostrum and the Prophylaxy of the Neonatal Diarrhoea in Calves, Proceedings of the 9-th Middle European Buiatrics Congress, held within the framework of the XXVth Jubilee World Buiatrics Congress, July 6-11, 2008, Budapest, Hungary, p. 151-153, ISBN: 978-963-87942-0-8.

                                             2007

 1. 8.Pusta Dana, Sanda Andrei, I. Paşca, R. Morar, Carmen Puia, Antonia Odagiu (2007) – Variations of SOD (Superoxide-dismutase) in cows exposed to solar radiation, 42-nd Croatian and 2-nd International Symposium on Agriculture, February 13-16, Opatija, Croatia, p. 581-584, ISBN: 978-953-6135-57-8.
 2. 9. Paşca I. , R. Morar, Dana Pusta, D. Ors, Diana Samoilă, Antonia Odagiu (2007) – Horse age determination by dentition, 42-nd Croatian and 2-nd International Symposium on Agriculture, February 13-16, Opatija, Croatia, p. 563 – 565, ISBN: 978-953-6135-57-8.
 3. 10. Carmen Puia, Rodica Pop, Carmen Socaciu, Cornelia Braicu, Dana Pusta, Augusta Lujerdean (2007) - Toxigenic fungi and mycotoxins in corn grain in Romania, 42-nd Croatian and 2-nd International Symposium on Agriculture, February 13-16, Opatija, Croatia, p. 658 – 662, ISBN: 978-953-6135-57-8.
 4. 11.Crăciun E.C., Szocs-Molnar T., Nemes-Nagy E., Dunca I., Balogh-Sămărghiţan V., Hobai Şt., Pusta Dana, Morar R. (2007) – Effect of dietary supplement Diavit® on antioxydant capacity in diabetes mellitus disease, 2eme Symposium International Nutrition, Biologie de l’Oxygene et Medicine, 11-13 Avril, Universite Paris 1-pantheon-Sorbonne, 12 Place du Pantheon, Paris, France, p. 71.
 5. 12.Carmen Puia, Viorel Florian, Alexandra Suciu, Augusta Lujerdean, Dana Pusta (2007) Toxigenic Fungi and Mycotoxins in Grains and Bakery Products from Romania, Join International Conference on Long-Term Experiments, Agricultural Research and Natural Resources, Debrecen Nyirlugos, 31-st May – 1-st June.

                                             2006

 1. 13.Pusta Dana, R. Ştefan (2006) – Correlation between THI and cutaneous temperatures in cows, 41-st & 1-st International Symposium on Agriculture, February 13-17 2006, Opatija – Croaţia, p. 645 – 646, ISBN 953-6331-39-X.
 2. 14.Pusta Dana, I. Paşca, Antonia Odagiu, R. Morar, Carmen Puia (2006) – The influence of the environment on the quantity and quality of the milk, Journal of Central European Agriculture, Vol 7, No. 3.

2004

 1. 15.Pusta Dana, Antonia Odagiu, Adel Ersek, I. Paşca (2004) – The Comparative Study of the Values of the Thyroid Hormones (T3 and T4) in Cows Exposed to Solar Radiation, XXXIX-th Croatian Symposium on Agriculture with International Participation, 17-20 February, Opatija, Croaţia, p. 661 – 662, ISBN 953-6135-40-X::UDK: 63 (497.5) (063).
 2. 16.Morar R., Dana Pusta, A. Cîmpean, I. Paşca, C. Elecheş (2004) – Results Obtain in the Prevention and Treatment of Diarrhea in Newborn Calves with Original Phytoterapeutic Products, XXXIX-th Croatian Symposium on Agriculture with International Participation, 17-20 February, Opatija, Croaţia, p. 727 – 728, ISBN 953-6135-40-X::UDK: 63 (497.5) (063).
 3. 17.Paşca I., L. Mărghitaş, R. Morar, A. Cîmpean, D. Dezmirean, Dana Pusta, C. Elecheş (2004) – Research on the Influence of Temperature in some Biological Characteristics on some Mulberry Silkworm (Bombyx mori L.) Breeds and Hybrids, XXXIX-th Croatian Symposium on Agriculture with International Participation, February 17-20, Opatija, Croaţia, p. 749 – 750, ISBN 953-6135-40-X::UDK: 63 (497.5) (063).
 4. 18.Pusta Dana, R. Morar, Adel Ersek, I. Paşca (2004) - The Influence of Solar Radiation on Quantity and Quality of Milk in Dairy Cows, The V-th Middle European Buiatrics Congress, XV Magyar Buiatrikus Kongresszus, Junius 2-5, Hajduszoboszlo, p. 121 – 124.
 5. 19.Morar R., Dana Pusta, D. Toader, A. Orboi, V. Miclăuş, I. Paşca, A. Cămpean (2004) – The Histological and Biochemical Results Obtained in the Treatment with some hypoglicemiant Sulphamides and Original Phytotherapeutic Products of Induced Diabetes, The V-th Middle European Buiatrics Congress, XV Magyar Buiatrikus Kongresszus, Junius 2-5, Hajduszoboszlo, p. 545 – 549.

2003

 1. 20. Pusta Dana (2003) – The Variation of Thyroxin (T4) Level in Cows Exposed to Solar Radiation - 4-th International Conference of PHD Students, University of Miskolc, Hungary, 11-17 August, pg 133-137.
 2. 21.Pusta Dana, Antonia Odagiu (2003) - The Variation of Triiodothyronin (T3) Level in Cows Exposed to Solar Radiation – Journal of Central European Agriculture (JCEA) vol. 4, No. 4, p. 307-311.
 3. 22.Ersek Adel, Vioara Mireşan, M. Miclea, Dana Pusta (2003) – Age Related Anatomical and Morphological Development of the Ruminant Stomach in Kids, Journal of Agricultural Sciences, Debrecen, pg. 55-56.

2002

 1. 23.Pusta Dana, V. Miclãuş, L. Kadar, Adel Ersek, I. Paşca (2002) – The Solar Influence on Some Blood Indexes in Cows, Simpozionul Innovacio, a Tudomany es a Gyakorlat egysege az Ezredfordulo Agrariumban – Allattenyesztesi Alaptudomanyok, 11-12 aprilie, Debrecen, p. 9-14, ISBN 963 9274 23 2.
 2. 24.Ognean L., R. Morar, C. Statov, Dana Pusta, M. Mihaiu (2002) – Individual Risk Factors Involved in Diminishing of Mammary Resistence with the Variation of Milkserum Lysozyme in Romanian Spotted Cows, Simpozionul Innovacio, a Tudomany es a Gyakorlat egysege az Ezredfordulo Agrariumban – Allattenyesztesi Alaptudomanyok, 11-12 aprilie, Debrecen, p. 9-14, ISBN 963 9274 23 2.

2001

 1. 25.Pusta Dana (2001) – The Variation of Some Physiological Indexes in Cows Induced by Solar Radiation, 3-rd International Conference of PhD Students, 13-19 August, University of Miskolc, Hungary, p. 41-46.
 2. 26.Morar R., Dana Pusta, A. Câmpean, I. Paşca (2001) - Researches Regarding the Etiology, Prevention and Treatment of the Newborn Calves Diarrhea, Croatian and Slovenian Symposium on Microbiology and Infectious Diseases, 21-23 June, Plitvica Jezera, Croatia, p. 34, ISBN 953-96567-2-9.
 3. 27.Ognean L., Dana. Pusta, L. Oană (2001) - Signals Regarding the Isolation of Chlorophyl-free Algae in the Milk of some Healthy Cows and some with Mamitis, Journal of Central European Agriculture (JCEA) vol. 2, number 1-2, p. 27-32.
 4. 28.Ersek Adel, Vioara Mireşan, M. Miclea, Dana Pusta (2001) – Age-Related Anatomical and Morphological Development of the Ruminant Stomach in Kids, Journal of Agricultural Sciences, University of Debrecen, p. 55-56.
 5. 29.Miclăuş V., L. Ognean, L. Oana, M. Mihaiu, Dana Pusta, The Efficiency of Blood (2001) – Brain Barrier in Experimental Septicaemia with Candida albicans, Croatian and Slovenian Symposium on Microbiology and Infectious Diseases, 21-23 June, Plitvica Jezera, Croatia, p. 69, ISBN 953-96567-2-9.

                                                1998

30.Morar R., A. Cîmpean, Dana Liana Pusta, (1998) - The Races Mangalitza Red Variety and Bazna, International Conference on Conservation of Endangered Autochthonous Animal Breeds of Danubian Countries, Budapest, Hungary, 26-28 May, p.37.

                                             Comunicări

 1. Morar R., Dana Pusta (2004)      - EridiaromÒ – alternatives phytotherapeutiques –      Faculte de Pharmacie de Liege, simpozionul “La Roumanie en Wallonie -      Bruxelles”, Belgia, 24 septembrie.
 2. Morar R., Dana Pusta (2004)      – EridiaromÒ – alternatives phytotherapeutiques -      simpozionul “La Roumanie en Wallonie - Bruxelles”, Gembloux, Belgia, 25      septembrie.
 3. Morar R., Dana Pusta (2004)      – Les alternatives phytotherapeutiques en prevention du diabet -      simpozionul “La Roumanie en Wallonie - Bruxelles”, Gembloux, Belgia, 26      septembrie.
 4. Morar R., Dana Pusta (2008)      – Diabetul – alternative fitoterapeutice, Seminarul Universitar de      Medicină Integrativă, USAMV Cluj-Napoca, 21-22 martie.