Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

LIcența

                                                                                                                               

T E M A T I C A
pentru examenul de licenţă 2017

graduation 

clinica rumegatoare

Clinica animale de rentă

Image result for under construction icon


 

 

Image result for facebook