Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

1-st VETERINARY COMPLEMENTARY MEDICINE Congress see section "Anunturi" for details... 6-7 th of March 2020
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

Discipline Dep. Preclinic

Conducerea | Discipline

Disciplinele Departamentului I Preclinic 


Anatomie

Histologie, embriologie

Fiziologie

Biochimie

Biofizică

Educaţie fizică şi sport

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategories

 • Conducere Departament Preclinic

  Nume, prenume

  Funcţia

  Prof.Univ.Dr.Damian Aurel

  Director department

  Prof.Univ.Dr.Bele Constantin

  Director adjunct departament

  Prof.Univ.Dr.Ognean Laurentiu

  Responsabil cu educaţia

  Conf.Univ.Dr.Pintea Adela

  Responsabil cu cercetarea

  Șef.Lucr.Dr.Chirilean Ioana

  Responsabil cu activităţile sociale şi relatiile cu studenţii

  Șef.Lucr.Dr.Stan Florin

  Responsabil cu calitatea

  Conf.Univ.Dr.Razvan Ștefan

  Adjunct responsabil calitate

 • discipline dep I