Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

/>
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

formare profesionala

Selection 006

Eville &Jones Ltd  organizeaza cursuri de inspectori sanitari veterinari (meat inspectors), in cadrul Facultatii de Medicina Veterinara Cluj Napoca.

FMV Cluj-Napoca este acreditata ca si centru international de formare de catre FDQ (Food industry qualification).

 

Detalii referitoare la acest program se pot obține de la dr. Dan Sorin (CSV)

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Nou 2014

FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU CALIFICAREA

TEHNICIAN VETERINAR


 

DOSARUL DE CONCURS (tip plic) va cuprinde următoarele documente:

 

 1. Fişa de înscriere – fişa se va completa şi semna de fiecare candidat în momentul depunerii dosarului de concurs;
 2. Carte identitate  (in termenul de valabilitate) - ORIGINAL + COPIE XEROX; 
 3. Certificat de naştere - ORIGINAL + COPIE XEROX;
 4. Certificat de căsătorie - ORIGINAL +COPIE XEROX;

 

 • dacă este cazul - numai pentru candidaţii care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei/divorţului sau a altor motive se solicită documente justificative, în cazul în care numele din actele de înscriere nu coincid;
 • se acceptă: Diplomă 12 clase, Foaie matricolă, Diplomă Bacalaureat, Diplomă Licenţă/Master;
 • absolvenţii din promoţia 2014 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat/licenţă/master, o Adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/master, media şi notele obţinute;

 

 1. Acte de studii obţinute - ORIGINAL + COPIE XEROX ;

 

 1. Acte care să dovedească experienţa în domeniul creşterii, bunăstării animalelor (adeverinţă, caracterizare);
 2. Scrisoare de intenție de la un angajator (medic veterinar care dorește să angajeze viitorul absolvent);

*Actele vor fi prezentate în original şi copie XEROX. După confruntare, originalul va fi returnat


 

 

 

 

Selecţia candidaţilor la studiile PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU CALIFICAREA TEHNICIAN VETERINAR se face pe baza unui interviu, unde criteriile de departajare sunt următoarele:

 

 • nivelul și calitatea studiilor;
 • motivaţia alegerii profesiei de tehnician veterinar;
 • experienţă dovedită în domeniul creşterii și bunăstării animalelor (adeverinţă);
 • recomandări și caracterizări primite;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză).
 •  

 

 

Perioada de înscriere a candidaților: 22-24 octombrie 2014, între orele 9.00-13.00, la Decanatul FMV CLUJ-NAPOCA

 

Interviu: 24 octombrie, 2014, Orele 14.00 – 20.00, pe baza programării afișate

 

Persoană de contact: Asist. Dr. Anamaria BLAGA PETREAN; adresă de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CURSULUI : 8 LUNI (01.11.2014 – 31.07.2014)

 

TAXĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE: 100 RON

 

TAXĂ DE ȘCOLARIZARE: 3.500 RON

 

Studiile sunt structuate pe module după următorul model:

 

 

 

Modulul 1 comunicare

 

Modulul 2 UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

 

Modulul 3 COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

 

Modulul 4 MANAGEMENTUL CALITĂŢII

 

Modulul 5 DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

 

Modulul 6 IGIENA ȘI SECURITATEA MUNCII ÎN DOMENIUL SANITAR VETERINAR

 

Modulul 7 LUCRUL ÎN ECHIPĂ

 

Modulul 8 TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

 

Modulul 9 BIOTEHNOLOGII MODERNE ÎN CREŞTEREA ANIMALELOR

 

Modulul 10 GESTIUNEA ŞI EVIDENȚA ECONOMICĂ

 

Modulul 11 MICROBIOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE

 

Modulul 12 ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA ANIMALELOR

 

Modulul 13 ANATOMIA PATOLOGICĂ ŞI FIZIOPATOLOGIA

 

Modulul 14 FARMACOLOGIA

 

Modulul 15 semiologia

 

Modulul 16 PATOLOGIA MEDICALĂ

 

Modulul 17 parazitologia

 

Modulul 18 chirurgie generală

 

Modulul 19 patologia obstetricală

 

Modulul 20 patologia infecţioasă

 

Modulul 21 CONTROLUL SANITAR VETERINAR AL ALIMENTELOR